Bắc Giang có 21 sản phẩm công nghiệp nông thôn đạt tiêu biểu cấp tỉnh

KTNT Mới đây, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Hội đồng bình chọn) đã tổ chức họp, thống nhất bình chọn ra 21 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, đề xuất 8 sản phẩm tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia.

Năm 2021, Hội đồng bình chọn đã tiếp nhận 44 hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia bình chọn. Các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn ở 3 nhóm ngành nghề, lĩnh vực gồm: Thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí. Trong đó, nhóm ngành nghề có nhiều sản phẩm tham gia nhất là chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm với 37 sản phẩm, nhóm sản phẩm.

 

Thông qua bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng, tiềm năng phát triển sản xuất của Bắc Giang.

 

Sau 2 tháng làm việc nghiêm túc, Hội đồng bình chọn đã xem xét hồ sơ, thảo luận, thống nhất lựa chọn 21 sản phẩm, bộ sản phẩm đề nghị công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Những sản phẩm được bình chọn đều đáp ứng các tiêu chí về khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường, có chất lượng cao, tính mới, độc đáo, mẫu mã đẹp, thân thiện với môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển bền vững. Hội đồng bình chọn cũng lựa chọn ra 8 sản phẩm có số điểm cao nhất gửi Bộ Công thương bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia.

Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang được tổ chức hai năm một lần nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.

Ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, sản phẩm được bình chọn là những sản phẩm tiêu biểu được sản xuất trong tỉnh, có tiềm năng phát triển, mở rộng thị trường và cần được khuyến khích, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng. Bộ phận giúp việc của Hội đồng sớm hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm được công nhận. Sau khi được công nhận, Sở Công thương là cơ quan thường trực Hội đồng sớm thông tin kết quả bình chọn đến các cơ sở có sản phẩm đăng ký, trong đó thông tin rõ về những tiêu chí chưa đạt để các cơ sở khắc phục, tiếp tục hoàn thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị, Sở Công thương cần tăng cường phối hợp đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, hỗ trợ kết nối tiêu thụ đối với các phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm khác để ngày càng có nhiều sản phẩm tiêu biểu, nâng cao chất lượng, khẳng định thương hiệu của các sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh Bắc Giang.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn