BHTGVN giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thế nào?

KTNT BHTGVN giám sát 100% các tổ chức tham gia BHTG định kỳ tháng, quý, năm.

Xin hỏi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như thế nào? Khi có thông tin tiêu cực về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, người gửi tiền phải xử lý như thế nào?

Nguyễn Xuân Trường (Tiên Lữ, Hưng Yên)

bhtg.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Khoản 10 Điều 13 Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) quy định về một trong những quyền và nghĩa vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) như sau: “Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia BHTG nhằm phát hiện và kiến nghị NHNN xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng.”

Quy chế giám sát đối với tổ chức tham gia BHTG ban hành kèm Quyết định số 2283/QĐ-BHTG ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị BHTGVN quy định về nội dung thực hiện giám sát như sau: (i) Đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về BHTG; (ii) Phân tích thông tin giám sát, đánh giá tình hình hoạt động của tổ chức tham gia BHTG theo các tiêu chí về vốn, chất lượng tài sản, kết quả hoạt động kinh doanh, khả năng thanh khoản, tiêu chí khác; (iii) Phân nhóm các tổ chức tham gia BHTG.

Như vậy, BHTGVN giám sát 100% các tổ chức tham gia BHTG định kỳ tháng, quý, năm; thông qua quá trình theo dõi, phân tích, đánh giá việc thực hiện quy định về BHTG, tình hình hoạt động và mức độ rủi ro của tổ chức tham gia BHTG dựa trên nguồn thông tin của tổ chức tham gia BHTG, NHNN và các nguồn thông tin khác, từ đó phát hiện và kiến nghị NHNN xử lý kịp thời những vi phạm quy định về BHTG và những rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống các tổ chức tín dụng.

Khi có thông tin tiêu cực về tổ chức tham gia BHTG, người gửi tiền nên bình tĩnh tìm hiểu, xác thực thông tin về tổ chức tham gia BHTG thông qua các nguồn tin chính thức từ tổ chức tham gia BHTG, Chi nhánh NHNN, chính quyền địa phương, BHTGVN,…

  Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, người gửi tiền nên thực hiện đầy đủ các các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng về gửi tiền tại tổ chức nhận tiền gửi, như trực tiếp gửi tiền tại trụ sở tổ chức tín dụng, điền đầy đủ các thông tin định danh cá nhân,…

  Tin tưởng và phối hợp tích cực với chính quyền, Chi nhánh NHNN, BHTGVN trong quá trình thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Nếu người gửi tiền hoặc bất kỳ ai phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức tham gia BHTG thì có thể thông báo cho BHTGVN, NHNN và các cơ quan chức năng bằng một trong các cách sau:

Gửi văn bản, thư điện tử hoặc trực tiếp tới cơ quan công an tại địa phương, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng – NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố tại địa phương,  Chi nhánh BHTG khu vực hoặc Trụ sở chính của BHTGVN để phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức tham gia BHTG kèm theo bằng chứng (nếu có).

 

 

BHTGVN

Ý kiến của bạn