Bình Lục nỗ lực về đích nông thôn mới

KTNT Từ một huyện có xuất phát điểm thấp trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nhưng bằng nỗ lực của các cấp các ngành cùng với sự đồng thuận của người dân đến nay huyện đã hoàn thành các tiêu chí huyện NTM.

Huyện Bình Lục là huyện thuần nông một trong huyện nghèo của tỉnh Hà Nam. Từ một huyện có xuất phát điểm thấp trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhưng bằng nỗ lực của các cấp các ngành cùng với sự đồng thuận của người dân đến nay huyện đã hoàn thành các tiêu chí huyện NTM.
 

 Cụm công nghiệp huyện Bình Lục được đầu tư bài bản

 

Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay huyện Bình Lục đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với 18/18 xã đạt chuẩn NTM theo quy định; cấp huyện đạt 9/9 tiêu chí. Đến hết năm 2019, tổng huy động nguồn lực xây dựng NTM của huyện là trên 1.645,230 tỷ đồng; 100% đường xã, đường giao thông thôn, xóm đã được bê tông hóa sạch sẽ, khang trang; 100% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đảm bảo các phương tiện sản xuất, đi lại thuận lợi.
 

 Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang hơn

 
Hệ thống điện nông thôn, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa,... được cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn theo tiêu chí NTM. Nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng hiện đại; các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hóa kết hợp với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ.
 
Chất lượng giáo dục, văn hóa, y tế, môi trường nông thôn ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt trên 46 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,56%.
 

 Chất lượng giáo dục ngày một nâng lên

 
Mới đây, tại buổi làm việc, các thành viên trong Tổ Công tác liên ngành của Trung ương khảo sát thực tế và thẩm tra hồ sơ nông thôn mới huyện Bình Lục đánh giá cao kết quả NTM mà huyện Bình Lục đã đạt được, đồng thời khẳng định rằng, hồ sơ đề nghị thẩm định, xét công nhận huyện Bình Lục đạt chuẩn NTM cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định.
 
Ý kiến góp ý của các đại biểu cho rằng, trong hồ sơ của huyện cần bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung: Cung cấp thêm số liệu đối chiếu, so sánh kết quả ở thời điểm trước và sau khi hoàn thành chương trình xây dựng NTM để làm nổi bật hơn nữa kết quả mà huyện đã làm được; Rà soát hệ thống bảng biểu ngành giáo dục, những kết quả trước và sau khi đạt trường chuẩn, bảng so sánh tiêu chí của nhóm xã về mức độ tăng trưởng từng hạng mục.
 

 Người dân hăng say trong việc sửa sang đường làng ngõ xóm

 

Bình Lục cần kiểm tra thực tế chất lượng nguồn nước sạch, đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, tích cực đẩy mạnh trồng thêm các tuyến đường hoa tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch đẹp. Các đại biểu trong tổ công tác của Trung ương cũng đề nghị, thời gian tới, huyện cần xây dựng kế hoạch, lộ trình duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt huyện NTM.​
 
Thiết nghĩ, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững. Bình Lục cần đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch gắn với phát triển thế mạnh của địa phương để Chương trình Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, đúng với phương châm Đảng và Nhà nước đã đề ra.
 
 
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn