Bình Tân chung sức xây dựng kênh mương nội đồng

KTNT Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa tổ chức Lễ phát động “phong trào thi đua chung sức xây dựng kênh mương nội đồng” với những nội dung thiết thực.

Bình Tân là xã đồng bằng, nằm về phía Đông Nam huyện Bình Sơn, cách trung tâm huyện Bình Sơn khoảng 23km, dân số khoảng gần 6.000 người, diện tích tự nhiên hơn 2.400ha. Là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, được Đảng Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1978.
 
Bình Tân tổ chức Lễ phát động “phong trào thi đua chung sức xây dựng kênh mương nội đồng”
Bình Tân tổ chức Lễ phát động “phong trào thi đua chung sức xây dựng kênh mương nội đồng”

 

Ngày nay, trong cuộc cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế theo chủ trương của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Tân đã tiếp bước truyền thống đoàn kết, quyết tâm đổi mới, từng bước xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
 
Bình Tân là địa phương thuần nông, có khoảng 90% nhân dân sống bằng nghề nông, nhưng nông nghiệp chậm đổi mới, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh và yêu cầu chung. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn còn nhiều khó khăn, hệ thống kênh mương chưa được đầu tư đồng bộ.
 
Toàn xã có hơn 1.178ha đất sản xuất nông nghiệp, chiếm 48,5% diện tích đất tự nhiên, trong đó có gần 400ha đất sản xuất lúa; hơn 700 ha đất màu; có trên 30km kênh mương và 02 đập (Hóc Bứa, Phụng Hoàng) để phục vụ tưới cho khoảng 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 12km kênh thạch nham B10.1 do cấp trên quản lý, đến nay đã được đầu tư kiên cố 11/12km. Còn lại 28 tuyến với chiều dài khoảng 19km kênh mương nội đồng loại 3 do xã quản lý, nhưng do khó khăn về nguồn lực đầu tư, vì vậy đến nay chỉ kiên cố hóa được 4,4km, đạt 23,15% so với tổng chiều dài kênh mương nội đồng.
 
Xuất phát từ thực trạng chung, nhằm từng bước khắc phục khó khăn, sử dụng hiệu quả nguồn nước trong tình hình biến đổi khí hậu, hoàn thành tiêu chí thủy lợi trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; từng bước hướng đến xây dựng đồng bộ hệ thống kênh mương nội đồng, gắn với thực hiện tốt chủ trương dồn diền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng; kết nối đồng bộ giữa hệ thống tưới tiêu, đường nội đồng với ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất sẽ làm giảm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất và giá trị trên một diện tích canh tác, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.
 
Cuối năm 2018, Đảng ủy xã có chủ trương thống nhất hỗ trợ toàn bộ vật liệu xây dựng cho nhân dân kênh cố hóa kênh mương cấp  3 theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, trong đó Nhà nước định hướng và hỗ trợ vật liệu xây dựng, kỹ thuật, huy động sức dân để lo cho dân; nhân dân trực tiếp xây dựng, giám sát, quản lý, hưởng lợi và chịu trách nhiệm về chất lượng công trình.
 
Bình Tân là địa phương đi đầu trong huyện phát động “phong trào thi đua chung sức xây dựng kênh mương nội đồng”
Bình Tân là địa phương đi đầu trong huyện phát động “phong trào thi đua chung sức xây dựng kênh mương nội đồng”

 

Về quy mô, kênh mương được đầu tư xây dựng theo thiết kế mẫu kiên cố hóa bê tông ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể theo thiết kênh mương loại 3 xây dựng có chiều rộng 0,3m, chiều cao 0,4m, chiều dày thành 12cm và đáy kênh 10cm, giằng kênh có kích thước 8x10x40cm; kết cấu đáy, giằng kênh bằng bê tông cốt thép Max 200, dưới đáy lót bạc nhựa, tường kênh bê tông xi măng Max 200.
 
Qua gần 07 tháng từ khi có chủ trương, với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt qua công tác tuyên truyền vận động đã tạo sự nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến nay, xã đã vận động nhân dân đăng ký xây dựng khoảng 2km kênh mương nội đồng cấp 3, với kinh phí ngân sách xã hỗ trợ khoảng 200 triệu đồng, huy động ngày công và kinh phí nhân dân đóng góp giá trị khoảng hơn 1,5 tỷ đồng để hoàn thành 2km trong năm 2019.
 
Kết quả này thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của nhân dân và cán bộ trong xã; là hoạt động thiết thực chào mừng 71 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019), hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (01/7/1989-01/7/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).
 
Ông Ung Đình Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Bình Tân nói: Kết quả này được xem là điểm sáng giữa ý Đảng hợp lòng dân; là mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và có thể nói Bình Tân là địa phương đi đầu trong huyện phát động “phong trào thi đua chung sức xây dựng kênh mương nội đồng” với phương châm “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”.
 
Để tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả “phong trào thi đua chung sức xây dựng kênh mương nội đồng”, tạo khí thế sôi nổi trong thời gian đến, xã Bình Tân vừa tổ chức Lễ phát động “phong trào thi đua chung sức xây dựng kênh mương nội đồng” với những nội dung thiết thực. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp trên, các cấp ủy trong xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân thì “Phong trào thi đua chung sức xây dựng kênh mương nội đồng” của xã sẽ thu được những kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX đã đề ra.
 
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn