Cao Bằng: Trình diễn giống lúa thuần Thiên ưu 8 và lúa lai Nhị ưu 86B vụ xuân 2016

KTNT Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với UBND xã Hoàng Tung (huyện Hòa An) và UBND xã Đề Thám (TP.Cao Bằng) tổ chức buổi tham quan đánh giá mô hình trình diễn các giống lúa Thiên ưu 8 và Nhị ưu 86B triển khai trong vụ xuân 2016.

Tham quan đầu bờ mô hình trình diễn giống lúa Thiên ưu 8 vụ xuân 2016 tại Cao Bằng.

Mô hình triển khai với tổng diện tích 1ha tại xã Hoàng Tung và 0,7ha tại xã Đề Thám, lấy giống lúa Khang dân 18 và Nhị ưu 838 làm đối chứng; với mục tiêu đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào trình diễn, đánh giá, xác định tiềm năng thích ứng của giống.

Qua kết quả thu mẫu trực tiếp thấy, cùng phương pháp gieo cấy, lượng phân bón và kỹ thuật chăm sóc như nhau nhưng các giống lúa trình diễn cho năng suất cao hơn so với các giống đối chứng. Cụ thể, năng suất của giống Thiên ưu 8 đạt 70,5 tạ/ha, cao hơn năng suất giống đối chứng Khang dân 18 là 9 tạ/ha. Năng suất của giống lúa Nhị ưu 86B là 71,5 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng Nhị ưu 838 là 6,5 tạ/ha. Sơ bộ hạch toán, các giống lúa trình diễn cho lãi cao hơn giống đối chứng 7-8 triệu đồng/ha.

Bà Bế Thị Ngọc, một trong những hộ tham gia mô hình tại xóm Na Lữ, cho biết, gia đình  trình diễn 500m2 giống lúa Thiên ưu 8. Đây là giống có thời gian sinh trưởng ngắn, tương đương Khang dân 18, lúa trỗ thoát nhanh, bông to, gạo trắng trong, không thấy có rầy hay bị khô vằn.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng và Trung tâm Khuyến nông cho biết, sẽ tiếp tục triển khai mô hình tại các địa phương khác, từ kết quả đạt được sẽ đưa giống Thiên ưu 8 và Nhị ưu 86B vào cơ cấu giống của tỉnh.

Phùng Hồng Lan

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn