Chi trả bảo hiểm tiền gửi cho người chưa thành niên

KTNT Số tiền bảo hiểm được trả cho cá nhân người chưa thành niên (người được giám hộ) được xác định độc lập theo quy định của pháp luật về BHTG...

Số tiền bảo hiểm được trả trong trường hợp khoản tiền gửi tiết kiệm với người thụ hưởng là người chưa thành niên và người giám hộ là cha/mẹ được xác định như thế nào ?

Bùi Ngọc Diệp (Cao Phong, Hòa Bình)

bhtg.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: SGGP

 

Điều 16 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định:

“- Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

- Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.

- Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.”

Điều 55, Điều 56 Luật Dân sự 2015 quy định, người giám hộ có nghĩa vụ đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự và quản lý tài sản của người được giám hộ.

Như vậy, người chưa thành niên là cá nhân có năng lực pháp luật dân sự độc lập và bình đẳng. Người giám hộ là cha/mẹ đại diện cho người chưa thành niên trong các giao dịch dân sự và quản lý tài sản của người đó.

Số tiền bảo hiểm được trả cho cá nhân người chưa thành niên (người được giám hộ) được xác định độc lập theo quy định của pháp luật về BHTG tối đa không vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm hiện hành mà không liên quan đến việc xác định số tiền bảo hiểm được trả cho cá nhân là cha/mẹ người đó (người giám hộ).

BHTGVN

Ý kiến của bạn