Cty CP CTGT Hà Nội phản hồi về sử dụng đất tại 434 Trần Khát Chân

KTNT Liên quan đến đơn thư phản ánh vụ quản lý, sử dụng khu đất tại 434 Trần Khát Chân, Báo Kinh tế nông thôn nhận được Văn bản phản hồi số 156/BQLCDAXD của Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội.

Ngày 01/11/2018, Báo Kinh tế nông thôn có bài: "Hà Nội: Dự án 434 Trần Khát Chân đang bị sử dụng sai mục đích?"

Với trách nhiệm là cơ quan quản lý khu đất tại 434 Trần Khát Chân, Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội có phản hồi tới Ban biên tập Báo Kinh tế nông thôn. Nội dung như sau:

Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Đầu tư xây dựng giai đoạn 2 (khu B) Văn phòng cho thuê và Dịch vụ thương mại theo Công văn số 5621/UB-XDĐT ngày 26/12/2005. Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000160 ngày 28/5/2008. Năm 2011, Dự án ĐTXD được Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 06/GPXD ngày 19/01/2011. Sau khi có Giấy phép xây dựng, Cty đã tiến hành triển khai tổ chức thi công dự án và đã gửi thông báo khởi công đến UBND phường sở tại (phường Phố Huế) ký ngày 30/5/2011.

saa.jpg
Văn bản mà Công ty CP công trình giao thông Hà Nội thông tin tới Báo Kinh tế nông thôn.

Trong quá trình triển khai thi công dự án, qua tìm hiểu Công ty được biết UBND thành phố Hà Nội đã giao cho Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội rà soát lại Quy hoạch công năng sử dụng các ô đất (khu đất) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, khu đất tại khu B số 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội được Viện QHXD Hà Nội đang trình thành phố có ghi ký tự là THPT (trường học). Trong lúc chờ kết luận của các sở ban ngành về quy hoạch đối với dự án nên các công việc thực hiện dự án chưa thể triển khai tiếp tục được.

Ngày 15/12/2016, tại Thông báo số 503/TB-UBND, UBND thành phố Hà Nội đã kết luận: Đồng ý với báo cáo, đề xuất của Sở QHKT về việc cập nhật Dự án đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và dịch vụ thương mại tại khu B số 434 đường Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng vào Quy hoạch phân khu đô thị H1-4, tỷ lệ 1/2000 và giao cho Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội thực hiện việc cập nhật quy hoạch theo quy định. Sau khi nhận được Thông báo số 503/TB-UBND của UBND thành phố Hà Nội, Công ty đang khẩn trương tiếp tục triển khai thi công dự án.

Hiện nay khu đất 434 Trần Khát Chân do Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội quản lý thực hiện nghiêm chỉnh về nghĩa vụ tài chính, trả tiền thuê đất hàng năm đầy đủ với giá dịch vụ thương mại theo quy định của Nhà nước.

Trong lúc đang chờ triển khai thi công dự án, Cty CP Công trình giao thông Hà Nội có sử dụng tạm diện tích khu vực dự án (khu B số 434 Trần Khát Chân) là chỗ chủ yếu tập kết xe máy thi công của Công ty và là nơi để xe của cán bộ công nhân viên Công ty, khách đến liên hệ công tác.

Hiện Công ty đã tháo dỡ toàn bộ mái che tạm ở khu vực dự án. Không nhận trông xe thu tiền trong khu vực này (chỉ để tạm xe máy thi công của Công ty, xe của CBCNV trong Công ty cũng như xe của khách đến liên hệ công tác trong tòa nhà) và để tiếp tục triển khai dự án.

 

P.V

Ý kiến của bạn