Đắk Nông có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới tỉnh Đắk Nông vừa họp xét, bỏ phiếu công nhận xã NTM năm 2019 (đợt 3).

Các xã được xét đợt này gồm: Đức Mạnh (Đắk Mil); Thuận Hạnh, Nam Bình (Đắk Song) và Đắk R’moan (TP.Gia Nghĩa).

Đến nay, 4 xã trên đều đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Tỷ lệ hộ gia đình hài lòng về công nhận xã đạt chuẩn NTM đều đạt theo quy định.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị các địa phương tiếp tục nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt nhưng còn ở mức thấp như tiêu chí môi trường, an ninh trật tự, y tế…

Các thành viên Hội đồng thẩm định xã NTM tiến hành bỏ phiếu.
Các thành viên Hội đồng thẩm định xã NTM tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả, 100% thành viên Hội đồng thẩm định đồng ý 4 xã trên đạt chuẩn NTM mới năm 2019. Như vậy đến nay,  tỉnh Đắk Nông có 22/60 xã đạt chuẩn NTM.

 

 

 

Đông Quân

Ý kiến của bạn