Dự án BT gần 10.000 tỷ đồng: Khởi công khi chưa đủ điều kiện

KTNT 9 dự án với mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa có báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa ký hợp đồng BT nhưng UBND tỉnh Thái Nguyên vẫn đồng ý cho chủ đầu tư khởi công, thi công 2/9 dự án?

tr16.jpg
Nếu lũ lụt ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng nhân dân dọc bờ sông Cầu đoạn chạy qua TP. Thái Nguyên, ai sẽ chịu trách nhiệm?

 

Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ, lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu (TP. Thái Nguyên) có 9 dự án thành phần, tổng đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc - Cienco 8 làm chủ đầu tư theo hình thức BT, không dừng lại ở việc UBND tỉnh Thái Nguyên có dấu hiệu lách luật “biến dự án thành đề án” mà trước khi khởi công, thi công có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Ngày 11/11/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 09 dự án thành phần. Không lâu sau, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phải điều chỉnh tổng thể các dự án cho phù hợp với quy hoạch.

Căn cứ mà tỉnh Thái Nguyên phải điều chỉnh gồm: điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2020, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh tuyến suối Mo Linh; điều chỉnh bổ sung quy hoạch hệ thống đê điều chống lũ tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 đang được Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định.

Đặc biệt là cập nhật quy hoạch chung TP. Thái Nguyên đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016 (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký).

Như vậy, từ ngày 20/12/2016, cả 9 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ, lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên và chủ đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc - Cienco 8 thực hiện điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch, trong đó có việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tuy nhiên, sau khi được UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ định thầu, ngày 25/12/2016, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc - Cienco8 và UBND tỉnh Thái Nguyên đã long trọng khởi công, thi công hai dự án số 1 và số 5.

Điều đáng nói, dự án số 1 và số 5 khởi công, thi công khi báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của cả 9 dự án chưa được phê duyệt theo quy định. Đến ngày 15/8/2017, hai dự án này vẫn chưa được phê duyệt ĐTM.

Đặc biệt, đến ngày 23/7/2018, UBND TP. Thái Nguyên mới ký hợp đồng BT 3 dự án gồm: dự án số 1, số 4 và số 5, trong đó, dự án số 1 và số 5 đã khởi công và thi công trước đó gần 2 năm.

Đến cuối tháng 3/2019, cả 3 dự án nói trên vẫn chưa hoàn thiện sồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh).

Vấn đề đặt ra là, khi báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được phê duyệt, chưa ký hợp đồng BT, báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) chưa được hoàn thiện, vậy cơ sở nào UBND tỉnh Thái Nguyên cho Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc - Cienco 8 khởi công, thi công dự án?

UBND tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan chức năng của tỉnh này biết rất rõ, dự án số 1 và số 5 chưa đủ điều kiện để khởi công và thi công các hạng mục của dự án.

UBND tỉnh Thái Nguyên biết khởi công, thi công dự án là sai nhưng vẫn để doanh nghiệp khởi công và thi công, tại sao vậy?

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn