Hà Nam: Thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020

KTNT UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 474/ QĐ-UBND về việc công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, gồm: Liêm Phong và Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm.

Theo đó, UBND tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận “Xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2020 cho 2 xã Liêm Phong và Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm.

 Xã Liêm Phong ngày càng khanh trang hơn.

 

Đồng thời, UBND tỉnh Hà Nam cũng giao UBND huyện Thanh Liêm công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020; chỉ đạo các xã Liêm Phong, Thanh Nguyên tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí để đảm bảo giữ vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Như vậy, tính đến nay, tỉnh Hà Nam đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đó là: Xuân Khê (huyện Lý Nhân); Mộc Bắc (thị xã Duy Tiên); An Đổ (huyện Bình Lục); Phù Vân (thành phố Phủ Lý); Liêm Phong và Thanh Nguyên (huyện Thanh Liêm).
 
 
 

Hà Nam.

Ý kiến của bạn