Hà Tĩnh có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1/2018

KTNT Sáng 12/9/2018, Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Tĩnh họp xét, bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018.

7 xã được đưa vào danh sánh bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM đợt 1/2018 gồm: Cẩm Minh, Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên); Phú Gia (huyện Hương Khê); Đức Liên (huyện Vũ Quang), Đức Lạc, Đức Nhân (huyện Đức Thọ); Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh).
ct1.jpg
Nhà văn hóa thôn Cẩm Đồng, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên.
cm4.jpg
Xã NTM Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên vừa thoát khỏi diện 135 nhưng đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị XDNTM.
dn2.jpg
Nhà văn hóa thôn Phú Quý, xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ.
dl1.jpg
Vườn mẫu của gia đình chị Đoàn Thị Huệ ở thôn Thị Hòa, xã Đức Lạc,huyện Đức Thọ.
pg.jpg
Xã NTM Đức Liên,Vũ Quang, Hà Tĩnh nhiều khó khăn nhưng đã có nhiều cách làm sáng tạo
pg1.jpg
Bộ mặt xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh khang trang, sạch đẹp nhờ Nông thôn mới
th3.jpg
Nhà văn hóa thôn Trung Hưng, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh được đầu tư xây dựng khang trang
Qua báo cáo kết quả rà soát, thẩm định của đoàn liên ngành, các thành viên Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Hà Tĩnh đã bổ sung, phân tích thêm một số kết quả đạt được của các địa phương; đồng thời, nhất trí 100% bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018.
 
ht1.jpg
Các thành viên bỏ phiếu công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2018
Kết quả bỏ phiếu, 100% số phiếu của các thành viên trong Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Hà Tĩnh đề nghị công nhận 7/7 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM.
 
Trước đó, từ ngày 21/6 - 26/6/2018 Đoàn Liên ngành theo Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh đã tổ chức thẩm định thực tế tại 7 xã do các huyện, thành phố đề xuất xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2018 (đây là 7 trong 9 xã cuối năm 2017 các huyện, thành phố đã đề xuất xét công nhận nhưng Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 của tỉnh chưa đưa ra xem xét để các xã tiếp tục hoàn thiện hơn các tiêu chí, đảm bảo bền vững; có 2 xã: Đức Đồng và Đức An đợt này Đoàn liên ngành chưa tiến hành thẩm định vì chưa đạt chuẩn tiêu chí Giao thông).
 
Theo đánh giá của Đoàn liên ngành 7 xã được thẩm định trong thời gian qua, các địa phương đã có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, biết khơi dậy tinh thần người dân, người dân vào cuộc khí thế cao hơn, chủ động, tự giác hơn. Các nội dung, tiêu chí tại thời điểm cuối năm 2017 Đoàn liên ngành đánh giá chưa đạt và cần bổ cứu thì đến nay đều đã được hoàn thiện, một số tiêu chí được nâng cấp mức độ đạt chuẩn, đảm bảo tính bền vững cao hơn. Đến nay, tất cả các xã được thẩm định cả 3 nội dung: Mức độ đạt chuẩn các tiêu chí (20 tiêu chí), nợ và cân đối nguồn lực có khả năng thanh toán hoàn thành trong năm 2018; tỷ lệ hài lòng của người dân cao: đồng ý công nhận đạt chuẩn đợt 1 năm 2018 các xã đạt từ 94,2% đến 100%.
 
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn