Hà Tĩnh khảo sát các sản phẩm điểm Chương trình OCOP năm 2019

KTNT Văn phòng Điều phối NTM Hà Tĩnh vừa tổ chức kiểm ra, thẩm định các mô hình, sản phẩm, dịch vụ điểm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2019.

 
Năm 2019, Hà Tĩnh đặt mục tiêu có ít nhất 60 sản phẩm, dịch vụ tham gia Chương trình OCOP; có tối thiểu 25 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP (trong đó hoàn thiện và chuẩn hóa tối thiểu 20 sản phẩm, phát triển mới tối thiểu 5 sản phẩm); có ít nhất 10 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Củng cố, nâng cấp tối thiểu 30 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hiện có thực hiện Chương trình OCOP; phát triển mới tối thiểu 10 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP.
o4.jpg
Mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gắn với du lịch NTM tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà
o1.jpg

Đoàn kiểm tra, thẩm định mô hình nuôi ong lấy mật tại gia đình thành viên HTX nuôi ong Ân Phú, huyện Vũ Quang

 
Thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2019 của trung ương và của tỉnh, từ ngày 15/5 đến ngày 20/5, đoàn đã tiến hành kiểm tra, soát xét 32 mô hình, sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn trong số hơn 90 mô hình, sản phẩm do các huyện đề xuất. Sau khi kiểm tra, đánh giá 32 mô hình, sản phẩm, dịch vụ, đoàn sẽ lựa chọn 4 sản phẩm chỉ đạo điểm trung ương và 10 sản phẩm chỉ đạo điểm của tỉnh.
 
o11.jpg
HTX dịch vụ chế biến hải sản Thu Hùng, huyện Cẩm Xuyên
Đây là những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các huyện đã có thương hiệu trên thị trường, quy mô sản xuất lớn, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Tuy nhiên, đến nay, việc phát triển các sản phẩm theo chuỗi, gia tăng giá trị trên từng sản phẩm còn hạn chế; thị trường tiêu thụ không ổn định; nguồn vốn xây dựng, phát triển sản phẩm, thương hiệu còn khó khăn…
 
jj.jpg
o9.jpg
Mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gắn với du lịch NTM tại Sơn Kim II, huyện Hương Sơn
mo.jpg
op.jpg
06.jpg
o7.jpg
o91.jpg
oc1.jpg
Một số sản phẩm đăng kí tham gia OCOP năm 2019
 
Tại  các buổi kiểm tra, làm việc với đoàn công tác, các chủ mô hình, HTX cơ bản nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia Chương trình OCOP, đồng thời bày tỏ mong muốn được hướng dẫn, hỗ trợ về xây dựng, quảng bá thương hiệu, quy trình sản xuất, đưa các sản phẩm tham gia vào Chương trình OCOP điểm của tỉnh, của trung ương.
 
 
 
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn