HLV Bắc Ninh: Hỗ trợ thành lập 32 HTX kiểu mới

KTNT 30 năm qua, cùng với quá trình xây dựng, phát triển của Hội Làm vườn (HLV) Việt Nam và phong trào phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại trong cả nước, HLV Bắc Ninh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, tìm cách làm mới để xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại lên tầm cao mới.

Với 15 hội viên ban đầu, sinh hoạt ở 1 chi Hội, đến nay, số lượng hội viên toàn tỉnh Bắc Ninh lên đến hơn 17.000 người, với 125/125 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội và 561 chi Hội. Toàn tỉnh hiện có 3.000 trang trại, gia trại, bình quân mỗi mô hình có vốn đầu tư từ 300 - 400 triệu đồng, giá trị sản xuất đạt 250-300 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 11.000 lao động thường xuyên và 30.000 lao động thời vụ. Giá trị sản xuất của khu vực này chiếm tới 35% tổng giá trị của ngành nông nghiệp tỉnh. Điểm nổi bật của HLV tỉnh Bắc Ninh những năm qua là, đã tuyên truyền để các chủ trang trại nhận thức về sự cần thiết phải có hợp tác xã (HTX) kiểu mới. Hội trực tiếp hỗ trợ thành lập 32 HTX sản xuất thương mại, dịch vụ VAC; 12 doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ nông nghiệp với mức vốn đầu tư trên 40 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động.

Những năm tới, HLV Bắc Ninh sẽ tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tham mưu đề xuất với tỉnh ban hành chính sách nhằm tạo ra động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; vận động hội viên và nông dân tham gia sản xuất theo hướng bền vững, hình thành các vùng hàng hóa tập trung; mở rộng liên doanh liên kết giữa các trang trại trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ hội nhập.                 

P.V

 

KTNT

Ý kiến của bạn