HLV Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2018

KTNT Hội Làm vườn tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phát triển kinh tế VAC năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Anh Nguyễn Đăng Cường ở Thuận Thành, đưa trứng ngỗng vào lò ấp.

Hội Làm vườn tỉnh hiện có 40 HTX sản xuất VAC trực thuộc tổ chức Hội và hơn 18.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 585 Chi hội của 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Năm 2017, công tác Hội và phong trào phát triển kinh tế VAC trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao vai trò, uy tín của Hội trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Toàn tỉnh hiện có gần 2.900 trang trại, gia trại, tạo việc làm thường xuyên cho 6.500 lao động; thu nhập bình quân mỗi trang trại đạt 1 tỷ đồng/năm, mỗi gia trại là hơn 260 triệu đồng. Với kết quả đạt được, Hội Làm vườn tỉnh vinh dự được Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam và UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội và phát triển kinh tế VAC.        

Năm 2018, Hội Làm vườn các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các cấp hội và hội viên học tập, triển khai, thực hiện đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả các quyết định của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức Hội các cấp; tích cực phát triển tổ chức Hội cơ sở và kết nạp hội viên mới; gắn phát triển kinh tế VAC, trang trại với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức tập huấn, triển khai khoa học kỹ thuật và thăm quan học tập mô hình kinh tế hiệu quả cho các hội viên, chủ trang trại. Qua đó tăng cường vận động, khuyến khích hội viên đi đầu làm nòng cốt trong việc phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại. 

Phạm Tiến-Thiên Thanh

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn