HLV Hà Giang: Khảo sát các mô hình phát triển kinh tế tại Mèo Vạc

KTNT HLV Hà Giang vừa phối hợp với Hội Nông dân huyện Mèo Vạc tổ chức đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2018.

hlv-ha-giang.jpg
Hội Làm vườn tỉnh Hà Giang và Hội Nông dân huyện Mèo Vạc khảo sát mô hình nuôi ong tại cơ sở.

 

Theo đó, hai bên thống nhất củng cố xây dựng tổ chức HLV các cấp, và đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Đồng thời, khảo sát thực địa về các mô hình tiêu biểu mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ HLV huyện Mèo Vạc thường xuyên tham mưu Thường trực Huyện ủy, UBND huyện về việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hoạt động HLV, kiện toàn Ban vận động thành lập HLV thôn bản, tổ khu phố tại 18 xã, thị trấn. Tổ chức triển khai tuyên truyền cho hơn 3.500 hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước  về phát triển kinh tế, XDNTM.

Những tháng cuối năm, HLV Mèo Vạc sẽ phát động phong trào thi đua “Làm vườn giỏi”, vận động hội viên đầu tư vốn, ứng dụng tiến bộ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, giới thiệu quảng bá giúp hội viên tiêu thụ sản phẩm VAC, trang trại.

 

 

Hải Tú

Ý kiến của bạn