Huyện Việt Yên xử lý vụ việc Kinh tế nông thôn phản ánh

KTNT Trong văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Kinh tế nông thôn, UBND huyện Việt Yên cho biết, đã xử lý xong các nội dung mà Kinh tế nông thôn phản ánh.

 1.jpg

 2.png

 Văn bản UBND huyện Việt Yên gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Kinh tế nông thôn.

 

Văn bản số 1690/UBND-KTHT ngày 3/7/2020 của UBND huyện Việt Yên gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Tạp chí Kinh tế nông thôn cho biết, ngày 25/6/2020, Tạp chí điện tử Kinh tế nông thôn đăng bài "Bắc Giang: Ai tiếp tay cho trạm trộn bê tông Việt Đức hoạt động không phép?".

Tiếp thu phản ánh của Tạp chí, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát hoạt động của dự án của Công ty TNHH Xây dựng Việt Đức. Ngày 30/6/2020, UBND huyện đã tổ chức buổi làm việc với phóng viên. Tại buổi làm việc, cùng với tiếp thu nội dung Tạp chí nêu, UBND huyện đã cung cấp một số thông tin, tài liệu và trao đổi làm rõ các nội dung liên quan.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 2814/UBND-NN ngày 30/6/2020, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên báo cáo cụ thể như sau:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 02 kế hoạch; gần 20 văn bản chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh, phê bình, nhắc nhở; 03 thông báo kết luận. Đã thành lập và 2 lần kiện toàn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xử  lý vi phạm đê điều và PCTT, công trình thủy lợi năm 2020.

Kết quả, đến ngày 30/6/2020, đã hoàn thành việc tháo dỡ 02 trạm trộn bê tông trái phép của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Pháp, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Thành. Chủ tịch UBND huyện đã xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đê điều và phòng chống thiên tai 02 bến bãi với tổng số tiền là 50 triệu đồng; xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Chủ tịch UBND cấp xã đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 chủ bến bãi với tổng số tiền là 56 triệu đồng. Hiện nay, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục chỉ đạo một số nội dung khác theo tinh thần Công văn số 1136/UBND-NN.

ahr0chm6ly9raw5odgvub25ndghvbi52bi9tzwrpys9uzxdzl2e3zdyxndi0mgy0ndjmywe2zty4odizyzc4yme3mmm4lzuuslbh.jpg
 Đến ngày 2/7/2020, các công trình không phép đã được Công ty TNHH xây dựng Việt Đức tháo dỡ.

 

Đối với quá trình hoạt động của Công ty TNHH xây dựng Việt Đức, Công ty đã được cấp có thẩm quyền cấp các thủ tục pháp lý thực hiện dự án Bãi trung chuyển vật liệu xây dựng tại thôn Đông Tiến, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Dự án Bãi trung chuyển vật liệu xây dựng của Công ty từ khi được cấp chứng nhận đầu tư (năm 2013), đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ cấp phép xây dựng. Đến tháng 8/2018, Dự án đã đưa một số hạng mục công trình và khai thác sử dụng theo mục tiêu dự án được chấp thuận. Đến tháng 8/2019, Dự án chính thức xây dựng hoàn thành và hoạt động ổn định.

Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư và hoạt động, Dự án có một số vi phạm được các cấp, các ngành xử lý hành chính theo thẩm quyền.

Về hoạt động xây dựng, ngày 13/10/2016, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền 30 triệu đồng; Về lĩnh vực môi trường, ngày 04/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt số tiền phạt là 15 triệu đồng.

Về lĩnh vực đê điều, ngày 23/9/2019, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT) phạt hành chính số tiền 40 triệu đồng; Ngày 07/5/2020, Chủ tịch UBND xã Quang Châu phạt hành chính số tiền 4 triệu đồng.

Bên cạnh các hạng mục xây dựng công trình theo Giấy phép xây dựng, Công ty đã xây dựng một số hạng mục không đúng so với giấy phép xây dựng được cấp và theo nội dung phản ánh của Tạp chí điện tử Kinh tế nông thôn.

Ngay sau khi Tạp chí điện tử Kinh tế nông thôn phản ánh ngày 25/6/2020, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, yêu cầu Công ty tiếp tục tự tháo dỡ một số hạng mục xây dựng còn lại không đúng so với Giấy phép được cấp (đã được xử phạt vi phạm trước đó nhưng chưa thực hiện tháo dỡ triệt để), đến nay đã hoàn thành.

Riêng đối với hạng mục Nhà xưởng sản xuất gạch không nung đã bị xử lý vi phạm hành chính (Quyết định xử phạt VPHC số 204/QĐ-XPVPHC ngày 13/10/2016 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng) và được xác nhận tài sản trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất,  số vào sổ CS01602/Q01, số phát hành CQ.066568 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cấp ngày 28/01/2019.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên tiếp tục chỉ đạo tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong quá trình đó, UBND huyện Việt Yên rất mong tiếp tục nhận được tình cảm giúp đỡ, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành tỉnh và sự động viên, cổ vũ của Ban Biên tập, phóng viên Tạp chí điện tử Kinh tế nông thôn.

Ban biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn hoan nghênh sự chỉ đạo kịp thời của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, sự vào cuộc xử lý kịp thời sau thông tin của Kinh tế nông thôn phản ánh của UBND huyện Việt Yên.

 

 

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn