Lào Cai đột phá về nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ Nghị quyết số 26-NQ/TW

KTNT Hôm nay (30/7) tỉnh Lào Cai đã tổng kết 13 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với nhiều thành tựu nổi bật.

Sau 13 năm triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh Lào Cai năm 2020 đạt 7.344 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 6% cao hơn 2% so với mục tiêu của Nghị quyết 26-NQ/TW.

Tổng sản lượng lương thực năm 2020 đạt 341.790 tấn, tăng gấp 2,85 lần so với năm 2008. Giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị ha canh tác năm 2020 đạt 80,1 triệu đồng, tăng gấp 4,45 lần so với năm 2008 (18 triệu đồng). Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại, phát triển sản xuất hàng hóa, tổng sản lượng thịt hơi các loại năm 2020 đạt 63.096 tấn, tăng 37.241 tấn so với năm 2008. 

 

01.jpg
Nhờ chuyển đổi cây trồng vật nuôi, giá trị canh tác trên 1ha đất tăng cao

Nuôi trồng thủy sản đã tận dụng tối đa diện tích mặt nước với nhiều hình thức nuôi trồng trên sông, hồ, ao và đồng thời đưa các giống cá có chất lượng cao, cá đặc sản, cá nước lạnh vào sản xuất, nâng cao sản lượng và giá trị sản phẩm; sản lượng đạt 9.830 tấn, tăng 8.125 tấn so với 2008.

Lâm nghiệp đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp: Chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn và trồng rừng đa mục đích; tổ chức tốt việc quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng, giá trị rừng và bảo vệ tốt diện tích rừng đã có, góp phần tăng tỷ lệ che phủ từ 47,7% năm 2008 lên 56,07% năm 2020.

Đến nay, từ  những đột phá kinh tế nông thôn tỉnh Lào Cai  có 61/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Toàn tỉnh có 15.793 hộ đạt tiêu chí hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chiếm 12,7% so với hộ sản xuất nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 5,47 triệu đồng/người (năm 2008) lên 26,184 triệu đồng/người/năm (năm 2020). Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh, bình quân đạt trên 5%/năm

Tổng số hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020 là 215 HTX, tăng 176 HTX so với năm 2008; có 101 Tổ hợp tác được chứng thực hợp đồng hợp tác theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ; 119 trang trại (theo tiêu chí mới), tăng 80 trang trại so với năm 2008. 

Toàn tỉnh hiện có 92 sản phẩm OCOP của 52 doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình trên địa bàn 44 xã, phường, thị trấn. Nhờ chú trọng hướng vào phát triển các vùng sản xuất gắn với cây, con chủ lực, thế mạnh; các ngành, nghề truyền thống, đặc sản của địa phương, tỉnh Lào Cai từng bước hình thành, nhân rộng các mô hình liên kết kinh tế, hợp tác xã nông nghiệp, phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất; công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm được tỉnh và nhiều địa phương chú trọng, tạo nên thương hiệu và giá trị cao cho các sản phẩm. 

 

02.jpg

Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được mở rộng, với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng, từng địa phương với 69 doanh nghiệp, HTX tham gia liên kết kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi với các sản phẩm: chè, dược liệu, rau, hoa, lúa gạo, ngô…với 73 mô hình liên kết. Trong đó, quy mô liên kết lĩnh vực trồng trọt đạt trên 10.592 ha, liên kết chăn nuôi 118.117 con gia súc, gia cầm với 21.500 hộ dân tham gia. Tổng giá trị tiêu thụ sản phẩm đạt khoảng 1.163.425 triệu đồng. Đặc biệt, Lào Cai đã tổ chức được 91 liên kết sản xuất theo chuỗi sản phẩm an toàn. 

Hiện, tỉnh đang có 45 dự án do các doanh nghiệp đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, có sử dụng đất thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và chế biến nông lâm sản với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 6.000 tỷ đồng; tổng diện tích đất được sử dụng cho các dự án là 16.912 ha. Các dự án đã tạo việc làm và thu nhập cho trên 1.600 lao động, đã hình thành được vùng sản xuất hàng hóa tập trung với nhiều sản phẩm có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước qua đó đã góp phần xây dựng thương hiệu nông sản, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển nông nghiệp tại địa phương.

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Lào Cai cũng tăng nhanh, năm 2020 đạt 2.744 ha; giá trị sản phẩm bình quân đạt 260 triệu đồng/ha/năm, cá biệt sản xuất hoa đạt trên 01 tỷ đồng/ha; sản xuất theo hướng ứng dụng một phần công nghệ cao đạt 7.765 ha tập trung tại các huyện: Mường Khương, Bảo Thắng, Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Bảo Yên. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất tại các địa phương được đưa vào thực tế sản xuất như: sản xuất giống nuôi cấy mô, ứng dụng công nghệ khí canh, ứng dụng công nghệ trong tưới nhỏ giọt, tưới phun...

 

03.jpg

Lào Cai chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị hàng hoá.

 

Mục tiêu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Lào Cai đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đến năm 2030 đạt trên 5%/năm. Giá trị sản phẩm/1ha đất canh tác bình quân năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng; đến năm 2030, đạt 130 triệu đồng; đến năm 2045, đạt 200 triệu đồng.

Giá trị sản xuất hàng hóa các ngành hàng chủ lực chiếm khoảng 65% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; đến năm 2030 và các năm tiếp theo: Giá trị sản xuất hàng hóa các ngành hàng chủ lực chiếm khoảng 80% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp;

Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 3 - 5% trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm từ 6% trở lên; giảm hộ cận nghèo hàng năm từ 2000 hộ trở lên. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lại cho khoảng 58.000 lao động, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề toàn tỉnh lên 70%, đến năm 2030, đạt 72% và năm 2045, đạt 80%. Tạo việc làm cho lao động đến năm 2025: 61.000 lao động; năm 2030: 62.000 lao động và đến năm 2045 là 210.000 lao động.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2025 đạt trên 35 triệu đồng/người/năm; đạt trên 45 triệu đồng vào năm 2030 và đạt trên 85 triệu đồng vào năm 2045.

Tỷ lệ hộ nông dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98% năm 2025 và trên 98% vào các năm tiếp theo.

Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh Lào Cai có 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm: 3 huyện (Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên) và thành phố Lào Cai; 01 huyện nông thôn mới nâng cao (huyện Bảo Thắng). 94/127 xã duy trì và đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 74% tổng số xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó phấn đấu toàn tỉnh có 20 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” và 09 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”. Bình quân tiêu chí đạt 17,3 tiêu chí/xã. Không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Phấn đấu đến hết năm 2030, toàn tỉnh Lào Cai có 112/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 88,19%; tiêu chí bình quân/xã đạt 18,3 tiêu chí. Năm 2045, toàn tỉnh có 127/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới (theo tiêu chí giai đoạn 2016 – 2020).

 

 

Nguyên Hoa

Ý kiến của bạn