Lục Yên: Tô đậm “bức tranh” nông thôn mới

KTNT Với đặc thù là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, song bằng ý chí và sự quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị, nhân dân Lục Yên (Yên Bái) đang nỗ lực phấn đấu để cơ bản trở thành huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2025.

t17.JPG
t17.JPG

 

Diện mạo đổi thay

10 năm trước, khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, Lục Yên là địa phương có xuất phát điểm thấp, bình quân đạt 5,4 tiêu chí/xã. Thời điểm đó, thôn bản nào trong huyện cũng chủ yếu là đường đất nhỏ hẹp, gồ ghề; sản xuất nông nghiệp manh mún, tự phát; cơ sở vật chất thiếu thốn…

Nhận thức Chương trình xây dựng NTM sẽ tạo “cú hích” để nông thôn “thay da, đổi thịt”, Huyện ủy Lục Yên ban hành nghị quyết, UBND huyện có kế hoạch thực hiện với bước đi, lộ trình cụ thể. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cùng với quyết tâm cao, vận dụng sáng tạo, linh hoạt cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh cùng sự đồng thuận của nhân dân, sự ủng hộ của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đến nay, diện mạo nông thôn Lục Yên đã có những chuyển biến rõ rệt.

Liễu Đô, xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn xã NTM năm 2015, qua hơn 5 năm, diện mạo nơi đây đã có những chuyển biến tích cực, đời sống của người dân được nâng cao. Ông Nguyễn Cao Cảnh, Chủ tịch UBND xã Liễu Đô, cho biết: “Phát huy những tiềm năng, lợi thế và thành quả đạt được từ Chương trình xây dựng NTM, Liễu Đô đang tập trung duy trì, đồng thời từng bước đầu tư nâng cao các tiêu chí đã đạt. Qua đó, phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao vào cuối năm 2022”.

Theo báo cáo của UBND huyện Lục Yên về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, hiện nay, bình quân các xã đạt trên 14 tiêu chí. Đến hết năm 2020, huyện có tổng số 7 xã đạt chuẩn; 4 xã đạt 14 tiêu chí; 3 xã đạt 13 tiêu chí. Qua đánh giá, kết quả xây dựng NTM của huyện Lục Yên là khá đồng bộ và hiệu quả. Các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo, tập trung lồng ghép các chính sách, nguồn vốn để xây dựng hạ tầng nông thôn; lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ ngày càng phát triển, thu nhập của nhân dân ngày một tăng lên, xuất hiện nhiều hộ thu nhập cao, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đều giảm. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng, nhà ở được kiên cố, chỉnh trang gọn gàng sạch đẹp hơn; an ninh, chính trị được giữ vững. Đây chính là cơ sở để huyện xác định mục tiêu đến năm 2025 Lục Yên cơ bản  trở thành huyện NTM.

Quyết tâm hoàn thành kế hoạch

Theo kế hoạch xây dựng huyện cơ bản đạt chuẩn NTM vào năm 2025, Lục Yên có thêm 15 xã đạt chuẩn NTM với lộ trình cụ thể:  xã Khánh Thiện (năm 2021); 2 xã Minh Chuẩn, Tân Lĩnh (năm 2022 ); các xã Mường Lai, Tô Mậu, An Lạc, Phan Thanh (năm 2023); các xã Lâm Thượng, Trung Tâm (năm 2024);  các xã Minh Tiến, An Phú, Tân Phượng, Khánh Hoà (năm 2025). Đến hết năm 2025, phấn đấu có 22/23 xã đạt chuẩn NTM.

Ngay sau khi Nghị quyết của Huyện ủy được ban hành, huyện bắt tay ngay vào xây dựng Đề án thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Để Đề án có tính khả thi cao, lộ trình chi tiết, huyện chỉ đạo các xã chủ động rà soát, xây dựng lộ trình công việc thực hiện các tiêu chí của từng xã. Sau đó ban hành chi tiết nhiệm vụ, nội dung thực hiện cho các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, xác định nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thời gian đạt chuẩn với từng tiêu chí theo phương châm tiêu chí nào dễ thì làm trước, xã nào có điều kiện thì xây dựng kế hoạch đạt chuẩn trước.

Huyện tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “ Yên Bái chung sức xây dựng NTM” từ huyện đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp thực tiễn; gắn phong trào thi đua với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua khác trên địa bàn. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM thiết thực, hiệu quả.

Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Yên, cho biết: “Kết quả thực hiện xây dựng NTM của từng đơn vị, cá nhân là chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá thi đua và khen thưởng hằng năm. Bên cạnh đó, huyện cũng xác định nhiệm vụ quan trọng khác là phải xây dựng được nguồn nhân lực, bố trí cán bộ giỏi về chuyên môn, năng lực đáp ứng yêu cầu trong xây dựng NTM; tranh thủ các nguồn lực thực hiện xây dựng NTM với phương châm “Nhân dân làm - Nhà nước hỗ trợ”; tập trung chỉ đạo sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất... Đối với các xã, hiện cũng đã xác định được lộ trình hoàn thành NTM và đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt đối với những xã còn nhiều khó khăn, nhất là về các tiêu chí thu nhập và hộ nghèo, phải có bước thực hiện “dài hơi” và phải xác định nhiệm vụ cụ thể ngay”.

Về đất ngọc Lục Yên những ngày đầu xuân Tân Sửu 2021, bức tranh NTM ngày càng được tô đậm. Tin rằng, kết quả 10 năm thực hiện xây dựng NTM sẽ tạo đà để huyện tiếp tục có những bước chuyển mình mạnh mẽ, hoàn thành mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo.

 

Khắc Điệp

Ý kiến của bạn