Mục sở thị công trình vi phạm nghiêm trọng tại Vườn quốc gia Cát Bà

KTNT Sai phạm nghiêm trọng xuất phát từ việc quản lý tại Vườn quốc Cát Bà đã ảnh hưởng nặng nề đến hệ sinh thái rừng.

 Theo đó, một số cán bộ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hải Phòng, lãnh đạo Vườn quốc gia Cát Bà đã để 3 công ty: Công ty Du lịch thủy sản thương mại Thùy Trang, Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đảo Cát Dứa, Công ty cổ phần Thương mại Tùng Long sử dụng khoảng 14.000m2 đất rừng và 150ha mặt nước biển để xây dựng và kinh doanh khi chưa có “Đề án phát triển du lịch sinh thái” được UBND TP.Hải Phòng phê duyệt.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế nông thôn, việc kinh doanh du lịch sinh thái trên các đảo Cát Dứa, bãi Nam Cát, Hòn Ba Cát Bằng, Bãi Tháp Nghiêng vẫn đang hoạt động bình thường.

P.V Báo Kinh tế nông thôn ghi lại một số hình ảnh vi phạm này: 

Công trình xây dựng  của Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đảo Cát Dứa nằm trên đảo Cát Dứa 2 trong Vịnh Lan Hạ. Các công trình này được xây dựng từ năm 2004 đến năm 2015 với tổng diện tích sử dụng  gần 5.000m2. 

Công trình xây dựng của Công ty Du lịch Thủy sản thương mại Thùy Trang  trên bãi Nam Cát 1 thuộc đảo Nam Cát nằm trong Vịnh Lan Hạ với tổng diện tích sử dụng kinh doanh du lịch sinh thái là hơn 4.000m2, được xây dựng từ năm 1999 đến năm 2013. 

Công trình xây dựng của Công ty Du lịch Thủy sản thương mại Thùy Trang trên Bãi Nam Cát 2 thuộc đảo Nam Cát nằm trong Vịnh Lan Hạ được xây dựng từ năm 2013 – 2014 với tổng diện tích sử dụng  khoảng 1.500m2.

 Công trình xây dựng của Công ty cổ phần thương mại Tùng Long thuộc Hòn Ba Cát Bằng được xây dựng vào năm 2012 với tổng diện tích sử dụng là hơn 2.000m2. 

 

 

 

Đặng Tưởng - Ngọc Phượng

Ý kiến của bạn