Nghệ An: Nhiều mô hình khuyến nông hiệu quả

KTNT Trung tâm khuyến nông tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến nông quý 3 năm 2017 giữa 21 huyện, thị xã trên toàn tỉnh.

Theo đó từ đầu năm đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng được 32 mô hình, dự án. Trong đó xây dựng 20 mô hình từ nguồn ngân sách địa phương, 6 mô hình của dự án JICA 2, 3 mô hình của dự án CRSD, 3 dự án từ nguồn Trung ương.

Điển hình như: Mô hình trồng rau sạch theo hướng VietGap ở huyện Nam Đàn và thị xã Thái Hòa, mô hình trồng lúa Japonica tại Kỳ Sơn, mô hình chăn nuôi bò kết hợp trồng cỏ voi ở huyện Quỳnh Lưu, mô hình trồng cây đinh lăng ở Quỳnh Lưu, chăn nuôi gà sinh sản và trồng ngô trên đất dốc ở Tương Dương...

Mô hình nuôi gà cỏ lai do Trạm Khuyến nông huyện Anh Sơn triển khai mang lại hiệu quả cao

Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của chương trình khuyến nông Trung ương, tỉnh Nghệ An đang triển khai 3 dự án lớn bao gồm: Dự án xây dựng và phát triển mô hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trồng gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung (triển khai trồng mới 42ha tại huyện Tân Kỳ và chăm sóc rừng trồng ở Quỳ Hợp); Dự án xây dựng mô hình liên kết cá rô phi theo VietGap gắn với tiêu thụ sản phẩm với 9.000 con tại thị xã Hoàng Mai, đến thời điểm này tỷ lệ con sống đạt 75% và Dự án xây dựng mô hình và chuyển giao quy trình sản xuất cam, bưởi an toàn gắn với thị trường tại các huyện Con Cuông, Yên Thành, Anh Sơn.

Để các mô hình trình thành công và nhân ra diện rộng, Trung tâm khuyến nông các huyện cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các khuyến nông viên cơ sở, nông dân về kỹ thuật mới trong chăn nuôi và trồng trọt, đồng thời chủ động liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trên các loại giống mới.

Huyền Trang - Lưu Khuyên

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn