Nghệ An: Xã Nhân Sơn (Đô Lương) đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Nhân Sơn là xã thuần nông, nằm cách thị trấn Đô Lương (Nghệ An) 12km. Tuy là xã có điểm xuất phát thấp nhưng đã nỗ lực vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới.

Là xã giáp ranh huyện Thanh Chương, Nhân Sơn có diện tích tự nhiên 1.235,99 ha, trong đó có 549,84ha đất nông nghiệp; dân số có 1.810 hộ, 6.174 nhân khẩu (có 3.978 khẩu trong độ tuổi lao động), số lao động có việc làm thường xuyên là 3.761 người, chiếm 94,5 %.

Tuy có một số thuận lợi là nhân dân cần cù, có truyền thống cách mạng, có hệ thống cơ sở vật chất được xây dựng sớm, có đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua… nhưng Nhân Sơn cũng gặp nhiều khó khăn như đất đai hạn hẹp, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ, nguồn lực trong dân có hạn…  

20210422_165531.jpgXã Nhân Sơn đón Bằng đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Nhưng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, xã Nhân Sơn đã thực hiện và hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới; tháng 4/2021, đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 chỉ đạt 28 triệu đồng/người  thì năm 2019 đạt 39,6 triệu đồng/người, năm 2020 đạt 41,15 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo (hưởng ASXH 2019) từ 5,9% giảm xuống còn 3,5% trong năm 2020; số hộ trung bình chiếm 65,2%, số hộ khá, giàu tăng, đời sống vật chất tinh thần được nâng cao, việc làm, thu nhập của nhân dân phát triển ổn định.

1.jpgVới sự đồng thuận của Đảng ủy, HĐND, UBND và nhân dân, Nhân Sơn đã nỗ lực vươn lên đạt xã nông thôn mới.

Sau Lễ đón Bằng công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" vào ngày 19/4/2021, lãnh đạo xã Nhân Sơn xác định: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu chứ không có điểm kết thúc và tiếp tục đề ra chương trình, kế hoạch để đưa Nhân Sơn đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Ông Võ Hữu Dần, Chủ tịch UBND xã Nhân Sơn, cho biết: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu được việc xây dựng nông thôn mới bước sang giai đoạn mới. Đồng thời phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các doàn thể chính trị, các xóm, đăc biệt, cần phát huy trách nhiệm của người đứng đầu…; tiếp tục huy động sức dân và doanh nghiệp đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao…

 

 

Bá Minh

Ý kiến của bạn