Phú Yên tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

KTNT UBND tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020.

img_3920.JPG
Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là chương trình trọng tâm, xuyên suốt của Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là chương trình khung, tổng thể phát triển nông thôn với 11 nội dung lớn, tổng hợp của 16 chương trình mục tiêu quốc gia và 14 chương trình hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai ở địa bàn nông thôn trên phạm vi cả nước. Xây dựng NTM thực chất là chương trình do nhân dân lựa chọn, đóng góp công sức thực hiện và trực tiếp hưởng lợi, có ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế - chính trị - xã hội vì nó mang lại lợi ích thiết thân cho cư dân nông thôn (chiếm hơn 70% dân số cả nước), góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn.

Năm 2011, cơ sở hạ tầng của tỉnh Phú Yên còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Triển khai xây dựng NTM, lãnh đạo tỉnh đã ban hành các đề án, chương trình, kế hoạch về chủ trương, cơ chế, chính sách và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, với quyết tâm chính trị rất cao. Sau 10 năm thực hiện chương trình, trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền các cấp đã quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành trên 1.960 văn bản để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo, văn bản triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, ngân sách tỉnh ưu tiên bố trí 40% vốn từ nguồn xổ số kiến thiết và thu sử dụng đất để hỗ trợ đầu tư cho 2 huyện Tây Hòa và Phú Hòa triển khai thực hiện hoàn thành đề án huyện NTM.
img_3932.JPG
Toàn cảnh hội nghị tổng kết.

Đến nay, toàn tỉnh đã huy động nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào chương trình trên 449,7 tỉ đồng. Trong đó, vốn sự nghiệp 109,4 tỉ đồng, vốn đầu tư phát triển 289,36 tỉ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ thuộc nguồn ngân sách Trung ương 51 tỉ đồng… 51/88 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, chiếm 57,95%, tăng 34 xã (tương ứng tỷ lệ tăng thêm 38,65%) so với giai đoạn 2011-2015 (19,3%). Đến hết năm 2019, tăng thêm ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 53 xã (tỷ lệ 60,2% tổng số xã toàn tỉnh). Dự kiến đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 57 xã đạt chuẩn NTM (65% số xã toàn tỉnh). Trong đó có 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá toàn diện kết quả của 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, trong đó tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện chương trình. Nội dung thảo luận tập trung vào một số nội dung như: Kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM; công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo trong việc chỉ đạo thực hiện làm đường giao thông nông thôn; toàn dân tham gia xây dựng; công tác huy động nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng... Đồng thời đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai chương trình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn cho rằng, xây dựng NTM là chương trình trọng tâm, xuyên suốt nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cần tiến hành thường xuyên, liên tục. Thời gian đến, các sở, ban ngành, địa phương cần chủ động lồng ghép, huy động các nguồn lực để cân đối, hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Ngoài ra, các cấp, ngành cần tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình xây dựng NTM phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, địa phương.
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh Phú yên tặng 5 cờ thi đua, trao bằng khen cho 44 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.
 
 
 

Quốc Hùng

Ý kiến của bạn