Quảng Điền xây dựng NTM nâng cao theo hướng sản xuất nông nghiệp an toàn

KTNT Huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) đang triển khai thực hiện các lộ trình huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao theo hướng sản xuất nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường, gắn với tiêu thụ, chế biến sản phẩm.

Quảng Điền đã hoàn thành 9/9 chỉ tiêu huyện NTM

Theo đó, sau 10 năm nỗ lực thực hiện, đến năm 2020, 19/19 xã (100% xã) đạt chuẩn NTM, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Cùng với đó hiện nay huyện đang triển khai thực hiện các lộ trình huyện NTM nâng cao.

Trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Quảng Điền đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về mọi mặt, như: phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; huy động tốt mọi nguồn lực xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội công cộng theo tiêu chí NTM; diện mạo nông thôn của huyện đã thay đổi vượt bậc, kinh tế phát triển khá, kết cấu hạ tầng khang trang…

 

Trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Quảng Điền đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Quảng Điền đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

 

Một điểm nổi bật khác trong xây dựng NTM của Quảng Điền là huyện đã xác định phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp công nghệ cao áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với nâng cao giá trị sản xuất là mục tiêu then chốt.

Triển khai thực hiện các lộ trình huyện NTM nâng cao

Trên cơ sở đó, hiện nay Quảng Điền đang triển khai thực hiện các lộ trình huyện NTM nâng cao theo hướng sản xuất nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường, gắn với tiêu thụ, chế biến sản phẩm. Căn cứ vào tiềm năng lợi thế của vùng đất nông nghiệp huyện đã xác định phải nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

 

 

Quảng Điền đang triển khai thực hiện các lộ trình huyện NTM nâng cao theo hướng sản xuất nông nghiệp an toàn.
Quảng Điền đang triển khai thực hiện các lộ trình huyện NTM nâng cao theo hướng sản xuất nông nghiệp an toàn.

 

Để thực hiện được điều này, huyện Quảng Điền xác định, trước hết, tiếp tục vận động, hỗ trợ phát triển diện tích gieo trồng lúa chất lượng cao lên 2.300 - 2.500 ha/vụ, chiếm 65-70% diện tích hiện có của huyện.

Bên cạnh đó, tùy thuộc vào điều kiện thổ nhưỡng, hiệu quả của mỗi vùng đất, các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Ngành nông nghiệp tổ chức vận động, hỗ trợ chuyển đổi khoảng 90 ha đất nông nghiệp hiệu quả thấp sang các mô hình có hiệu quả như trồng lạc, ngô, đậu; trồng rau màu, hoa chất lượng; trồng sen, nuôi trồng thủy sản... phù hợp với thế mạnh của các xã trên địa bàn.

Ngành nông nghiệp huyện Quảng Điền cũng phối hợp các địa phương theo dõi, hướng dẫn tổ chức sản xuất rau màu theo quy trình VietGAP, trồng lúa hữu cơ, trồng rau màu, đậu tương, lạc hữu cơ tại các địa phương có tiềm năng phù hợp; xây dựng vườn mẫu, phát triển thêm 20 vườn đạt tiêu chí vườn mẫu; chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học và theo chuỗi giá trị, tập trung trên vùng rú cát nội đồng đang được huyện quan tâm đầu tư.

Duy trì 730 ha nước lợ đồng thời sẽ chú trọng đa dạng hóa đối tượng nuôi, có giá trị kinh tế, nuôi xen ghép nhiều đối tượng theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với thúc đẩy giá trị sản xuất nông nghiệp, huyện Quảng Điền sẽ tập trung đầu tư, tạo sự chuyển biến trong phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nâng cao hoạt động của các thành phần kinh tế tại các địa phương.

Huyện Quảng Điền xúc tiến thu hút, kêu gọi 1-2 doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, sản xuất, kinh doanh vào các khu công nghiệp với các lĩnh vực may mặc, giày da xuất khẩu, chế biến nông sản, sản phẩm cơ khí, gia công các mặt hàng... nhằm giải quyết việc làm ổn định, tăng thu nhập cho lao động các địa phương. Đặc biệt, huyện sẽ ưu tiên tập xây dựng các xã NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu…

Vào cuối tháng 11/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1972/QĐ-TTg công nhận thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020. Theo đó, thị xã Hương Thủy đã trở thành địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên - Huế được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn