Sở Xây dựng Hoà Bình báo cáo chưa đúng sự thật vi phạm tại Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi

KTNT Chỉ ra vi phạm tại dự án Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi nhưng sau đó Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình lại nói chủ đầu tư không phải là chủ thể của các hành vi vi phạm hành chính. Sự bất nhất này có phải Sở đang tiếp tay cho chủ đầu tư không bị xử phạt?

Ngày 13/1/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình có văn bản gửi Thanh tra Bộ Xây dựng liên quan tới vi phạm tại dự tại án Khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi - tên thương mại là Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi (gọi tắt là dự án Apec Mandala Kim Bôi), do Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi (Tập đoàn Apec) làm chủ đầu tư.

Sau một hồi dẫn dắt vấn đề, Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình cho biết: “Do vậy, việc xác định Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi không phải là chủ thể của các hành vi vi phạm hành chính”.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi không phải là chủ thể của các hành vi vi phạm hành chính.
 

Với các tài liệu mà Kinh tế nông thôn thu thập, thì Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình  báo cáo Bộ Xây dựng chưa đúng sự thật vi phạm tại Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi, đang bao biện cho hành vi vi phạm của chủ đầu tư, nếu không nói là đang tiếp tay cho chủ đầu tư không bị xử phạt?!

Thứ nhất, trong Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 27/5/2021 của UBND huyện Kim Bôi chỉ rõ: “Qua kiểm tra, chủ đầu tư hiện đang quảng cáo bán căn hộ du lịch qua ứng dụng zalo. Đối chiếu với các quy định hiện hành như Luật Du lịch năm 2017, Luật Bất động sản năm 2014, việc chủ đầu tư bán căn hộ du lịch thuộc dự án là chưa đủ điều kiện”.

Qua buổi kiểm tra, UBND huyện Kim Bôi đã đề nghị chủ đầu tư dự án dừng việc quảng cáo bán căn hộ du lịch thuộc dự án cho đến khi đủ điều kiện kinh doanh và phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền bằng văn bản”.

 Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 27/5/2021 của UBND huyện Kim Bôi chỉ rõ, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi (Tập đoàn Apec) làm chủ đầu tư là chủ thể vi phạm.

 

Thứ hai, ngày 23/7/2021, Sở Xây dựng Hoà Bình có văn bản gửi Kinh tế nông thôn cung cấp thông tin dự án Khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi. Sở Xây dựng Hoà Bình khẳng định: “Theo Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 27/5/2021 của UBND huyện Kim Bôi thì chủ đầu tư hiện đang quảng cáo, bán căn hộ du lịch qua nhiều kênh thôn tin”.

“Như vậy, chủ đầu tư đã vi phạm Điểm a, khoản 3, Điều 57 Nghị định 139/2017/NĐ/CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý xử dụng nhà và công sở”.

 

 Trong văn bản cung cấp thông tin cho Kinh tế nông thôn, Sở Xây dựng Hoà Bình khẳng định Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi (Tập đoàn Apec) đã vi phạm nên hướng dẫn UBND huyện Kim Bôi xử lý.

 

Với 2 dẫn chứng nói trên, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi (Tập đoàn Apec) làm chủ đầu tư là chủ thể vi phạm, hành vi vi phạm đã được chỉ ra, chủ đầu tư có thể bị phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.

Chủ thể vi phạm, hành vi vi phạm đã rõ. Tại sao Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình lại cho rằng Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi không phải là chủ thể của các hành vi vi phạm hành chính? Tại sao Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình không tham mưu để xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi (Tập đoàn Apec)?

Phải chăng số tiền phạt Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi (Tập đoàn Apec) quá lớn nên tỉnh Hoà Bình không nỡ phạt?

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Bộ Xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Thanh tra tỉnh kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ việc mà Kinh tế nông thôn đã phản ánh và cung cấp hồ sơ về dự án Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình xử lý theo quy định.

Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn