Tỉnh Hoà Bình chỉ đạo một đằng, Sở Xây dựng trả lời một nẻo

KTNT Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình cần trả lời rõ vì sao vi phạm tại dự án Apec Mandala Kim Bôi không bị xử phạt hành chính?

Phải thông tin rõ tại sao vi phạm tại dự án Apec Mandala Kim Bôi không bị xử phạt vi phạm hành chính?

Vi phạm tại dự án Khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi - tên thương mại là Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi (gọi tắt là dự án Apec Mandala Kim Bôi), do Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi (Tập đoàn Apec) làm chủ đầu tư đã được chỉ rõ.

Để thực thi nghiêm các quy định của pháp luật, Kinh tế nông thôn đã có văn bản đề nghị ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của doanh nghiệp. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của UBND huyện Kim Bôi trong việc chậm xử lý vụ việc.

Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh Hoà Bình giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát các nội dung phản ánh của Kinh tế nông thôn. Có văn bản phúc đáp Kinh tế nông thôn theo quy định.

 Đề nghị ông Trần Hải Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình làm rõ vì sao vi phạm tại dự án Apec Mandala Kim Bôi không bị xử phạt hành chính?  (ảnh: vietnamhoinhap)

 

Mới đây, Sở Xây dựng Hoà Bình có văn bản gửi Kinh tế nông thôn cho biết, Sở đã cung cấp thông tin cho Kinh tế nông thôn (tại Văn bản 217/KTNT-CV ngày 8/6/2021). Trong văn bản Sở Xây dựng Hoà Bình phản hồi đến Kinh tế nông thôn trước đó chỉ rõ hình vi vi phạm tại dự án Apec Mandala Kim Bôi.

Trong văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình, Kinh tế nông thôn đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của doanh nghiệp tại dự án Apec Mandala Kim Bôi.

Với chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng, sau khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, Giám đốc Sở phải chỉ đạo phòng chuyên môn làm rõ, phản hồi đến Kinh tế nông thôn lý do tại sao vi phạm đã được chính Sở Xây dựng chỉ rõ nhưng nay xử phạt/không xử phạt vi phạm hành chính?

Kinh tế nông thôn đã được Sở Xây dựng phản hồi nêu rõ về hành vi vi phạm hành chính tại dự án Apec Mandala Kim Bôi. Vấn đề mà Kinh tế nông thôn và dư luận quan tâm là tại sao vi phạm tại dự án Apec Mandala Kim Bôi không bị xử phạt vi phạm hành chính?

Đề nghị ông Trần Hải Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình làm rõ, phản hồi đúng vấn đề dư luận đang quan tâm, không lạc đề theo kiểu tỉnh chỉ đạo một đằng, Sở Xây dựng trả lời một nẻo.

 

Tạo tiền lệ xấu

Liên quan tới dự án Apec Mandala Kim Bôi, sau khi báo chí phản ánh về việc rao bán căn hộ tại đây, UBND huyện Kim Bôi đã kiểm tra, đưa kết luận chủ đầu tư hiện đang quảng cáo bán căn hộ du lịch qua ứng dụng Zalo. Đối chiếu với các quy định hiện hành như Luật Du lịch năm 2017, Luật Bất động sản năm 2014, việc chủ đầu tư bán căn hộ du lịch thuộc dự án là chưa đủ điều kiện.

Ngay sau đó, UBND huyện Kim Bôi ký báo cáo gửi UBND tỉnh, và các sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, TN&MT báo cáo vụ việc, xin thêm hướng dẫn. Ngày 17/6/2021, Sở Xây dựng Hoà Bình có văn bản đề nghị và hướng dẫn gửi UBND huyện Kim Bôi về việc xử phạt dự án Apec Mandala Kim Bôi.

Trong văn bản gửi tới Kinh tế nông thôn, Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình cho biết, theo Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 27/5/2021 của UBND huyện Kim Bôi thì chủ đầu tư đang quảng cáo, rao bán căn hộ du lịch qua nhiều kênh thông tin.

Vi phạm tại dự án Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi do Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi (Tập đoàn Apec) làm chủ đầu tư đã được chỉ rõ.

 

Như vậy, chủ đầu tư đã vi phạm Điểm a, Khoản 3, Điều 57, Nghị định 139/2017/NĐ/CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Ngày 31/8/2021, Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình tiếp tục có văn bản gửi huyện Kim Bôi, đề nghị UBND huyện Kim Bôi căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 3, và Khoản 6, Điều 57, Nghị định 139/2017/NĐ/CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Bất ngờ, ngày 14/9/2021, UBND huyện Kim Bôi ký văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng xem xét không xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi.

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Kim Bôi, ngày 20/9/2021, Sở Xây dựng có báo cáo gửi UBND tỉnh Hoà Bình. Ngày 23/9/2021, UBND tỉnh Hoà Bình có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Kim Bôi và Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi. Tuy nhiên, trong văn bản UBND tỉnh Hoà Bình chỉ yêu cầu các cơ quan thực hiện công tác quản lý về Nhà nước, không đề cập đến việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi.

 Việc Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi (Tập đoàn Apec) vi phạm mà không bị xử phạt vi phạm hành chính sẽ tạo lệ xấu cho các doanh nghiệp khác.

 

Như vậy, vi phạm tại dự án Apec Mandala Kim Bôi do Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi (Tập đoàn Apec) làm chủ đầu tư sau khi chỉ rõ vi phạm, hành vi vi phạm có thể bị phạt từ 250-300 triệu đồng, qua nhiều cơ quan chức năng, cuối cùng không xử phạt vi phạm hành chính.

Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi (Tập đoàn Apec) vi phạm hành chính nhưng không bị xử phạt, nếu không giữ nghiêm kỷ cương, sự tôn nghiêm của pháp luật, các cấp chính quyền và ngành chức năng tỉnh Hòa Bình sẽ tạo lệ xấu cho nhiều doanh nghiệp khác.

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn