Sự khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửi và bảo hiểm thương mại

KTNT Hoạt động của bảo hiểm tiền gửi và bảo hiểm thương mại đều nhằm để bù đắp tài chính cho các đối tượng tham gia bảo hiểm khi họ gặp phải những rủi ro gây ra thiệt hại trong khuôn khổ bảo hiểm đang tham gia.

Tôi đã nghe nhiều đến bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm con người, bảo hiểm tàu thuyền… tuy nhiên gần đây tôi lại được biết tới bảo hiểm tiền gửi. Xin hỏi sự khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửicác loại bảo hiểm kể trên?

Nguyễn Thị Phượng (Đông Triều, Quảng Ninh)

bhtg.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: internet 

 

Chào bạn Phượng, các loại bảo hiểm như bạn kể trên được gọi chung là bảo hiểm thương mại. Hoạt động của bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và bảo hiểm thương mại đều nhằm để bù đắp tài chính cho các đối tượng tham gia bảo hiểm khi họ gặp phải những rủi ro gây ra thiệt hại trong khuôn khổ bảo hiểm đang tham gia. Để hiểu rõ sự khác biệt, chúng tôi lập bảng so sánh sau đây để bạn dễ hình dung:

Tiêu thức

Bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm thương mại

Tính chất hoạt động

Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Kinh doanh với mục đích sinh lợi.

Cơ chế bảo hiểm

Cơ chế bắt buộc theo quy định của pháp luật

Cơ chế không bắt buộc, theo thỏa thuận

Hợp đồng bảo hiểm

Giữa tổ chức BHTG và tổ chức tham gia BHTG không ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Tổ chức bảo hiểm ký kết hợp đồng bảo hiểm với tổ chức, cá nhân có nhu cầu được bảo hiểm.

Đối tượng được  bảo hiểm

Được xác định theo các quy định luật pháp. Tại Việt Nam, đối tượng được BHTG là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG.

 

Được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Đối tượng nộp phí bảo hiểm

Tổ chức tham gia BHTG. Tại Việt Nam là các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân.

 

Tổ chức, cá nhân ký hợp đồng bảo hiểm với tổ chức bảo hiểm.

 

 

BHTGVN

Ý kiến của bạn