TP. Hưng Yên, huyện Văn Giang về đích nông thôn mới

KTNT Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2018. Đồng thời, công nhận huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn NTM năm 2018.

phung-hiep.jpg
Diện mạo NTM xã Phụng Công hiện nay. Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Hưng Yên và huyện Văn Giang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về giao thông, thủy lợi và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong XDNTM.

Từ năm 2011 đến tháng 6/2019, thành phố Hưng Yên huy động được trên 2 nghìn tỷ đồng XDNTM.

Có trên 1.400 hộ hiến đất làm đường giao thông, với diện tích trên 46 nghìn m2 và đóng góp nhiều ngày công lao động, vật tư khác. Đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã được xây dựng nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt gần 80%.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 45 triệu đồng/ người/năm. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh ở 10 xã đạt trên 70%.

Đặc biệt, thành phố Hưng Yên là địa phương không nợ đọng XDNTM. Nhờ vậy, đến cuối năm 2018, thành phố đã có 10/10 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Theo báo cáo của huyện Văn Giang, từ năm 2011 đến hết năm 2018, huyện đã huy động trên 5,3 nghìn tỷ đồng đầu tư thực hiện các tiêu chí NTM.

10/10 xã của huyện đã được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận xã đạt chuẩn NTM, huyện cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

 

 

P.V

Ý kiến của bạn