TT-Huế: Chủ tịch huyện thu hồi đất không đúng thẩm quyền

KTNT Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế kết luận, việc thu hồi đất rừng của HTX Bình Dương của Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc là không đúng thẩm quyền. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc thời kỳ 1994 - 1996.

Báo Kinh tế nông thôn đã đăng tải loạt bài liên quan đến việc tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các cá nhân, hộ gia đình tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế được thực hiện trên tổng diện tích 24.000m2 rừng (có nguồn gốc là rừng phòng hộ ven biển - PV), sau nhiều lần chuyển đổi mục đích sử dụng, đến năm 1995, diện tích này đã được tách thửa và cấp cho 15 cá nhân, hộ gia đình quản lý; và đến khoảng năm 2010, phần lớn các cá nhân này đã được cấp GCNQSDĐ với diện tích 1.600m2/lô.

Đáng nói là, nhiều người được cấp đất ở đây như “trên trời rơi xuống” và người canh tác, bảo vệ đất rừng lâu năm ở đó, đồng thời nhiều lần đề nghị được cấp GCNQSDĐ diện tích nói trên thì đều bị từ chối.

Để làm rõ những khúc mắc trên, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giao cho Thanh tra tỉnh này điều tra, tìm hiểu sự việc. Sau thời gian làm việc, Thanh tra tỉnh đã có thông báo Kết luận thanh tra số 575 /TBKL-TTr.

Cơ quan chức năng về tìm hiểu việc cấp đất rừng tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cơ quan chức năng về tìm hiểu việc cấp đất rừng tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh.

Trong kết luận nêu rõ: “Việc Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc ban hành các quyết định về việc thu hồi đất của HTX Bình Dương là không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 24 và Điều 28, Luật Đất đai năm 1993. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc thời kỳ 1994-1996”.

Không những vậy, căn cứ quy định tại Điều 14 Luật Đất đai 2003; khoản 3, Điều 3 Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, việc UBND huyện cấp 62 Giấy chứng nhận (trong đó có 15 lô đất tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh) từ quyết định giao đất trồng rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất là không đúng mục đích sử dụng đất.

Quyết định giao đất trồng rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất là không đúng mục đích sử dụng đất. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phú Lộc) qua các thời kỳ và Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
Quyết định giao đất trồng rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất là không đúng mục đích sử dụng đất. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phú Lộc) qua các thời kỳ và người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

 

Ngoài ra, việc một số hộ gia đình, cá nhân đã được cấp GCNQSDĐ chuyển nhượng đất cho người ngoài địa phương không thể thu hồi; hay, việc không xác định ranh giới, mốc giới tại thực địa dẫn đến việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận không đúng với diện tích thực tế, chồng lấn lên nhau, không xác định người sử dụng từng lô đất cụ thể… Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phú Lộc) qua các thời kỳ và Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Liên quan đến 15 lô đất thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, thông báo nêu rõ: “Tiến hành thủ tục thu hồi các Giấy chứng nhận đã cấp sai mục đích sử dụng đất. Đối với các trường hợp đã chuyển nhượng và đã hoàn tất thủ tục đăng ký biến động theo quy định của pháp luật (được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký biến động) thì không thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai. Nhưng UBND huyện tiến hành các thủ tục để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Luật Đất đai và Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.”

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc sự việc này.

 

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn