Tuyên Quang: Dấu ấn 10 năm xây dựng nông thôn mới

KTNT Từ tỉnh chưa có xã đạt chuẩn NTM, bình quân chỉ đạt 2,8 tiêu chí/xã, đến nay, Tuyên Quang đã có 30 xã đạt chuẩn, bình quân đạt 13,4 tiêu chí/xã. Dự kiến hết năm 2019, có thêm 6 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 36/129 xã.

20191015_110320.jpg
 Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại Hội Nghị

Đây là thông tin nhận được sự quan tâm tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020, và sơ kết 4 năm thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 03/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, diễn ra sáng 15/10.

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, cho biết, hết tháng 6 năm 2019, tỉnh Tuyên Quang có 30/129 xã (chiếm 23,26%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân đạt 13,4 tiêu chí/xã, tăng 10,6 tiêu chí so với năm 2011 và tăng 3,4 tiêu chí so với năm 2015.

20191015_081941.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Dự kiến đến hết năm 2019, tỉnh có thêm 06 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 36/129 xã (chiếm 27,9%), bình quân  đạt 14 tiêu chí/xã. Với kết quả này, Tuyên Quang sẽ hoàn thành sớm hơn 01 năm so với mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Năm 2019, tỉnh chọn xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) và xã Tràng Đà (TP. Tuyên Quang) thực hiện chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, qua đó rút kinh nghiệm để nhân diện rộng; chọn xã Kim Quan và xã Thái Bình (Yên Sơn) để xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới gắn với thực hiện tiêu chí nâng cao và kiểu mẫu đến năm 2020.  

20191015_095718.jpg
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tham quan một số sản phẩm chủ lực của tỉnh bên lề Hội ghị.

Đặc biệt, những năm qua, thông qua các nghị quyết, điển hình là Nghị quyết 03, Tuyên Quang đã cụ thể hóa bằng các cơ chế đầu tư đặc thù theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” để lựa chọn lĩnh vực đầu tư đột phá theo từng giai đoạn đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, phù hợp với nguyện vọng của người dân.

Cụ thể, giai đoạn 2011-2015, tỉnh đã lựa chọn tiêu chí tiêu chí giao thông làm khâu đột phá, kết quả đã hoàn thành 2700/2184km, hoàn thành vượt 123,63% kế hoạch giai đoạn. Hiện, Tuyên Quang làm được trên 3.890,94 km đường đường giao thông nông thôn.

f4fcdb3dc8332e6d7722.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm tặng Cờ thi đua cho các tập thể đạt thành tích cao trong xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh lựa chọn giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa thôn gắn với đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân để tập trung chỉ đạo. Năm 2019, đã hoàn thành vượt mục tiêu kiên cố hóa kênh mương sớm 01 năm so với kế hoạch (784,8/780km).

Các nghị quyết phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân nên được người dân đồng tình ủng hộ. Hiện thực hóa bằng việc nhân dân chủ động tham gia đóng góp hàng triệu ngày công, hàng nghìn mét đất, nguyên vật liệu và gần 1.300 tỷ đồng.

20191015_113555.jpg

 Ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Để có được kết quả nói trên, theo ông Quang, tỉnh Tuyên Quang đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị đã nhận thức đầy đủ về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, người dân đã nhận thức sâu sắc về vai trò chủ thể của mình và chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, vốn tài trợ, viện trợ cũng đã đạt được nhiều những kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

20191015_114535.jpg
Ông Lê Tiến Thắng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang trao bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết o3/NQ-HĐND tỉnh.

 

Về mục tiêu, ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, cho biết, theo kế hoạch, năm 2020, Tuyên Quang có thêm 05 xã hoàn thành đạt chuẩn, nâng tổng số xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành đạt chuẩn lên 41/129 xã; phấn đấu có ít nhất 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đặc biệt, TP. Tuyên Quang sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể; tặng bằng khen cho 56 tập thể và 70 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết 03/NQ-HĐND.

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn