Vườn mẫu ở Hà Tĩnh đã trở thành phong trào rộng khắp

KTNT Thời gian qua Hội Làm vườn và Trang trại Hà Tĩnh đóng góp rất lớn vào phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh, phối hợp cùng với Văn Phòng điều phối NTM đưa phong trào phát triển kinh tế vườn phát triển mạnh mẽ, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường.

 Tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Hội Làm vườn và Trang trại Hà Tĩnh đã nhân rộng trên 1.500 vườn, tạo ra phong trào phát triển kinh tế vườn ở nhiều địa phương, vườn kinh tế, vườn dinh dưỡng, vườn sinh vật cảnh, môi trường. Hội đã xây dựng quy trình, các giải pháp khắc phục giúp các địa phương xử lý môi trường sau lũ, nhất là khắc phục các vườn cây ăn quả, chuồng, trại, ao hồ; tham mưu UBND tỉnh và Văn phòng điều phối xây dựng 320 vườn mẫu ứng phó biến đổi khí hậu tại 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
 
lv.JPG
Ông Nguyễn Xuân Tình – Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh báo cáo kết quả hoạt động Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 
Về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, sau khi Hội Làm vườn tỉnh phối hợp với HLV Việt Nam, Văn phòng NTM tỉnh tổ chức tọa đàm “Xây dựng mô hình cộng đồng dân cư nông thôn giám sát truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, củ, quả E – VietGAP, hữu cơ tại xã Tượng Sơn; Tích cực tham mưu, tư vấn Đề án xây dựng NTM Hà Tĩnh năm 2020 – 2025; tham gia ý kiến về phát triển kinh tế vườn và giải pháp thúc đẩy kinh tế VAC, trang trại tại Đại hội HLV Việt Nam…
 
q5.JPG

Thời gian qua Hội Làm vườn và Trang trại Hà Tĩnh đóng góp rất lớn vào phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

 

Đối với công tác chỉnh trang, xây dựng vườn mẫu, thời gian qua, các huyện hội đã cùng văn phòng NTM huyện, hội nông dân các huyện tham gia chỉnh trang vườn được xây dựng từ 2014 – 2016 và tham gia xây dựng mô hình vườn mẫu giai đoạn 2017 – 2020.
 
Kết quả hoạt động tích cực của Hội đã nâng tổng số vườn đạt chuẩn ở tỉnh 7.244 vườn, khu dân cư đạt chuẩn 678/1.647 khu dân cư trong toàn tỉnh.
 
Thời gian tới, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức Hội ở các cấp để tạo điều kiện lãnh đạo của Hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế vườn trang trại, hàng hóa ở mỗi vùng trong tỉnh; không ngừng tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật mới nhằm phát triển kinh tế vườn, trang trại tạo ra sản phẩm ATTP và văn hóa an toàn thực phẩm, xây dựng vườn mẫu ứng phó biến đổi khí hậu; đưa phong trào phát triển kinh tế vườn đi vào chiều sâu, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường cảnh quan nông thôn.
 
vm.jpg
Xây dựng vườn mẫu ở Hà Tĩnh đã trở thành phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả cao, hài hòa hơn về kinh tế - xã hội - môi trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng nông thôn mới (NTM) bền vững.
 
Tại Hội nghị tổng kết, Ban Chấp hành tỉnh hội đã tập trung bàn các giải pháp hướng đến phát triển kinh tế vườn, trang trại bền vững gắn với phát huy văn hóa vườn; sản xuất gắn với xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, tạo sản phẩm sạch; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm, có logo, nhãn mác và tem truy xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm.
 
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về các đề án kiện toàn tổ chức hội cấp tỉnh đến cơ sở, kế hoạch kỷ niệm 30 năm thành lập Hội và Đại hội khóa VII (2021- 2025)…
 
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn