XDNTM ở Phú Bình: Tăng về lượng, sâu về chất

KTNT Hiện nay, công tác xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở nhiều địa phương đã có sự thay đổi, điều chỉnh theo tình hình mới.

Với huyện Phú Bình (Thái Nguyên) cũng vậy, nơi đây đang triển khai theo hướng vừa tăng số lượng các xã đạt chuẩn NTM, đồng thời triển khai sâu thêm về chất bằng việc XDNTM kiểu mẫu.

Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn có cuộc trao đổi với ông Thái Quang Hải, Phó chủ tịch UBND huyện để thông tin thêm về vấn đề này của địa phương.

 

ng-thái-quang-hải-phó-chủ-tịch-ubnd-huyện.JPG

Ông có thể cho biết một vài nét nổi bật về tình hình XDNTM của huyện?

Sơ kết 6 tháng đầu năm, chúng tôi  nhận định, Bộ máy tổ chức chỉ đạo Chương trình XDNTM từ huyện đến cơ sở được kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả; các cấp, các ngành đã chủ động vào cuộc, tích cực tuyên truyền tạo được bước chuyển biến về nhận thức cho người dân trong việc thực hiện mục tiêu XDNTM.

Bên cạnh đó, các tiêu chí NTM đã đạt chuẩn ở các xã, tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng; thu nhập và kinh tế tại khu vực nông thôn có sự chuyển biến, bước đầu hình thành được các vùng sản xuất tập trung với quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo thu nhập cao cho người dân, giúp giảm nghèo và nâng cao đời sống cho nhân dân ở khu vực nông thôn,...

Theo ông, đâu là nguyên nhân ảnh hưởng tới tốc độ XDNTM của Phú Bình?

Hiện nay, các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh cho Chương trình XDNTM còn hạn chế, chủ yếu  tập trung cho các xã đăng ký về đích. Bên cạnh đó, các xã chưa chú trọng đến tiêu chí tổ chức sản xuất, thiếu các mô hình sản xuất quy mô lớn, theo chuỗi giá trị.

 

giao-thông-nông-thôn-ở-vùng-núi-của-huyện-phú-bình.JPG

Giao thông nông thôn ở vùng núi của huyện Phú Bình.

 

Công tác tuyên truyền về môi trường và an toàn thực phẩm chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn chưa được khắc phục, rác thải, chất thải ở một số xã đã thu gom nhưng chưa được vận chuyển đến nơi xử lý; các xã chưa có các phương án huy động nguồn vốn xã hội hóa cho công tác xử lý môi trường.

Mục tiêu năm 2018 Phú Bình hướng đến là gì trong XDNTM, thưa ông?

Theo kế hoạch, kết thúc năm 2018, Phú Bình đưa số xã đạt chuẩn NTM lên 14 xã, tăng thêm 4 xã so với năm 2017; nâng số tiêu chí bình quân lên 17,4 tiêu chí/xã. Các xã trong kế hoạch về đích trong năm nay, gồm: Dương Thành, Kha Sơn, Tân Khánh và Đào Xá.

Đặc biệt, chúng tôi đã tiến hành rà soát và có kế hoạch XDNTM kiểu mẫu tại xã Tân Đức; phấn đấu đến năm 2020, Tân Đức đạt chuẩn “xã NTM kiểu mẫu” và xóm Phẩm 2 thuộc xã Dương Thành đạt chuẩn “xóm NTM kiểu mẫu”.

Thời gian tới, huyện có những giải pháp gì để đạt được mục tiêu đề ra, thưa ông?

Phú Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Phú Bình chung sức XDNTM”  và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, chúng tôi đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu ở địa phương phục vụ sản xuất, dân sinh. Đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản; coi trọng việc tổ chức thu gom rác thải không để ô nhiễm môi trường; phấn đấu 100% dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Cùng với đó, chúng tôi luôn bám sát và chỉ đạo các xã về đích trong năm 2018 khẩn trương hoàn thiện các công trình, các hạng mục, các hồ sơ để việc thẩm định được triển khai đúng kế hoạch...

Xin cảm ơn ông!

 

 

Đình Hợi (thực hiện)

Ý kiến của bạn