Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2023 | 11:49

Gia Lai công bố 109 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao cấp tỉnh

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022.

UBND tỉnh Gia Lai đã công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 4 sao cho 26 sản phẩm của 12 chủ thể. Huyện Phú Thiện 4 sản phẩm, Mang Yang 2 sản phẩm, Ia Grai 2 sản phẩm, Chư Păh 1 sản phẩm, Đak Đoa 1 sản phẩm, thị xã An Khê 10 sản phẩm, Ayun Pa 3 sản phẩm và TP. Pleiku 3 sản phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai còn có 83 sản phẩm OCOP đạt 3 sao của 58 chủ thể. Trong đó, huyện Mang Yang 15 sản phẩm, Chư Sê 9 sản phẩm, Krông Pa 9 sản phẩm, Đak Đoa 6 sản phẩm, Đức Cơ 6 sản phẩm, Kbang 5 sản phẩm, Chư Prông 4 sản phẩm, Chư Păh 4 sản phẩm, Phú Thiện 3 sản phẩm, Ia Pa 2 sản phẩm, Kông Chro 2 sản phẩm, Đak Pơ 1 sản phẩm, Ia Grai 1 sản phẩm, thị xã Ayun Pa 3 sản phẩm, An Khê 2 sản phẩm và TP. Pleiku 11 sản phẩm.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả

Những sản phẩm đạt các hạng sao cấp tỉnh sẽ được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “OCOP Gia Lai” và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 8-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg. Kết quả công nhận có giá trị trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày ký Quyết định công nhận.

Thời gian vừa qua, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả với sự tham gia của nhiều tổ chức và cá nhân, chương trình được thực hiện đồng bộ đem lại sự chuyển biến tích cực trong việc phát triển các sản phẩm đặc trưng của các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Chương trình góp phần vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

 

Khắc Niên
Ý kiến bạn đọc
Top