Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024  
Thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024 | 14:33

Lào Cai lên kế hoạch xây dựng 3 vùng an toàn dịch bệnh cấp xã

Tại Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng có sử dụng vắc xin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030, tỉnh Lào Cai sẽ lựa chọn 2 xã và 1 thị trấn của huyện Bảo Thắng để xây dựng 3 vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) Lở mồm long móng cấp xã trong giai đoạn 2024 – 2026.

Theo đó, đến hết năm 2027 hoàn thành việc xây dựng vùng ATDB cấp huyện đối với huyện Bảo Thắng và có ít nhất 3 vùng ATDB cấp xã thuộc các huyện Bảo Yên, Văn Bàn, Bát Xát. Năm 2028 - 2030 xây dựng vùng ATDB liên huyện: Bát Xát - Bảo Thắng - Bảo Yên - Văn Bàn, có ít nhất 1 doanh nghiệp trong tỉnh đủ điều kiện xuất khẩu được lợn thịt và sản phẩm từ lợn sang thị trường Trung Quốc.

Người chăn nuôi trên địa bàn chú trọng phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh Lào Cai xác định cần tập trung tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về xây dựng vùng ATDB cho cơ sở, người chăn nuôi. Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho lực lượng thú y cấp huyện, xã về giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh, chẩn đoán, điều trị bệnh các biện pháp phòng, chống dịch...

Đồng thời củng cố, kiện toàn hệ thống thú y tại các vùng ATDB được tổ chức theo quy định của pháp luật. Bảo đảm các nguồn nhân lực, vật lực và nguồn lực tài chính để triển khai có hiệu quả công tác thú y như: Tiêm phòng, giám sát, điều tra dịch tễ, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ, truy xuất nguồn gốc động vật và điều trị động vật mắc bệnh...

Lào Cai hướng đến vùng chăn nuôi quy mô an toàn dịch bệnh.

Vùng ATDB phải được xây dựng tập trung và liên tục, phân tách địa lý phải rõ ràng ở một quy mô nhất định, phù hợp với vùng địa lý hành chính được công bố trên website chính thức của Nhà nước hoặc theo ngăn cách nhân tạo. Có Trạm Kiểm dịch động vật và khu cách ly với các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm dịch và phòng ngừa dịch bệnh. Có biển cảnh báo đặt trên các tuyến đường giao thông đi đến vùng ATDB. Thiết lập vùng bảo vệ (vùng đệm) tối thiểu 03 km xung quanh vùng ATDB phục vụ cho các hoạt động tiêm phòng bắt buộc và kiểm soát lưu động đối với động vật mẫn cảm với bệnh Lở mồm long móng.

Vùng ATDB cấp huyện, liên huyện trong giai đoạn 2024 - 2030 sẽ tạo điều kiện cho phát triển chăn nuôi gia súc bền vững, chăn nuôi theo chuỗi, nâng cao giá trị sản phẩm, cung cấp sản phẩm an toàn phục vụ tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và hướng tới xuất khẩu.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
Top