Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 | 10:19

Năm 2024, huyện Bình Sơn sẽ đạt chuẩn nông thôn mới

Kế hoạch trong năm 2024, huyện Bình Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và thị xã Đức Phổ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 6 xã đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 35 thôn đạt chuẩn NTM trên địa bàn các xã miền núi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.

Diện mạo vùng quê ở Quảng Ngãi nhiều khởi sắc sau khi trở thành NTM

Diện mạo vùng quê ở Quảng Ngãi nhiều khởi sắc sau khi trở thành NTM.

Theo đó, mục tiêu cụ thể trong năm 2024, huyện Bình Sơn đạt chuẩn NTM và thị xã Đức Phổ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 6 xã đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 35 thôn đạt chuẩn NTM trên địa bàn các xã miền núi.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi,... thực hiện chuyên mục về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà roát, tổng hợp nhu cầu, phân bổ vốn ngân sách đầu tư công thực hiện Chương trình, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công hàng năm để thực hiện chương trình. Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình dự án khác với xây dựng NTM để phát huy hiệu quả sử dụng vốn.

Các sở, ngành liên quan thực hiện việc lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án thuộc sở, ngành phụ trách với nội dung xây dựng NTM.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, hội viên hiểu, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng NTM. Phát huy tốt các nguồn lực trong Nhân dân, các địa phương để xây dựng Chương trình và sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chương trình trên địa bàn cho phù hợp với lộ trình kế hoạch chung của tỉnh; Chỉ đạo các xã rà soát, điều chỉnh kế hoạch của xã cho phù hợp với kế hoạch chung của huyện, thị xã, thành phố; nhất là các huyện có các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2024. Tăng cường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, gắn xây dựng NTM với việc thực hiện cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Sau hơn 12 năm xây dựng NTM, đến nay, Quảng Ngãi đã có 2 huyện đạt chuẩn NTM (Tư Nghĩa và Nghĩa Hành); 94/148 xã đạt tiêu chí NTM, 5 xã NTM nâng cao.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
 • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

  Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

  Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top