BHTGVN bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

KTNT Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là định chế tài chính Nhà nước được giao thực hiện chính sách công về BHTG.

 Xin hỏi tổ chức Bảo hiểm tiền gửi là gì? Chức năng cơ bản và vai trò của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế?

Nguyễn Văn Bình (Việt Trì, Phú Thọ)

tien-gui.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là định chế tài chính Nhà nước được giao thực hiện chính sách công về BHTG. Ở Việt Nam, tổ chức BHTG là Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Trên thế giới, tổ chức BHTG công khai đầu tiên được thành lập là Tổng công ty BHTG liên bang Mỹ (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC). FDIC được thành lập theo Đạo luật Ngân hàng Mỹ năm 1933 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1934.

Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (tên giao dịch quốc tế  Deposit Insurance of Vietnam) được thành lập theo Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg, ngày 09/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ và đi vào hoạt động từ ngày 07/7/2000.

Tổ chức BHTG có những hai chức năng cơ bản: Thứ nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; Thứ hai, góp phần ổn định hệ thống tài chính quốc gia. Chính sách BHTG được sử dụng với mục đích tăng cường niềm tin công chúng, góp phần giảm thiểu đột biến rút tiền gửi thông qua một cơ chế chính thức để xử lý các tổ chức tài chính gặp sự cố và xử lý khủng hoảng tài chính.

Với hệ thống các tổ chức tín dụng, hoạt động của tổ chức BHTG góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng;

Với nền kinh tế, hoạt động của tổ chức BHTG góp phần duy trì sự ổn định về chính trị, an ninh và trật tự xã hội, tiền đề cho ổn định và phát triển kinh tế.

 

BHTGVN

Ý kiến của bạn