Đại hội đại biểu Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh khóa V

KTNT Chiều nay (21/12), Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

01.jpg

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tổng hội NN&PTNT Việt Nam, Hội Làm vườn Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội NN&PTNT tỉnh khóa V.

 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần tự lực tự cường, năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đội ngũ cán bộ làm công tác Hội ngày càng được củng cố và nâng cao chất lượng, phong trào làm kinh tế VAC, trang trại đã có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu; các mục tiêu và nhiệm vụ do Đại hội đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu, qua đó, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Đến nay, 100% huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội với hơn 19.000 hội viên; các cấp Hội đã hướng dẫn, giúp đỡ hội viên, chủ trang trại thành lập 45 Câu lạc bộ trang trại, 41 Chi hội nghề nghiệp; thành lập 75 HTX sản xuất VAC, 59 Công ty, doanh nghiệp nông nghiệp; lập các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên.

Từ các phong trào của Hội, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình với những sáng kiến, cách làm hay và năng động sáng tạo thích nghi với cơ chế thị trường để vươn lên làm giàu chính đáng; nhiều mô hình sản xuất VAC, kinh tế trang trại có hiệu quả kinh tế cao đã đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, hình thành nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả, chăn nuôi gia súc gia cầm, vùng thâm canh nuôi trồng thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao. Hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 9.500 tỷ đồng…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà cán bộ, hội viên Hội NN&PTNT các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, thiết thực đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác NN&PTNT vào thực tiễn cuộc sống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội NN&PTNT tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục giúp cho đội ngũ cán bộ, hội viên và nông dân nhận rõ vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù và sáng tạo, nêu cao ý chí vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, luôn đề cao tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước hội viên; tích cực xây dựng và củng cố tổ chức, là cầu nối tin cậy, chỗ dựa vững chắc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. Đồng thời, vận động, giúp đỡ các hội viên khởi nghiệp và thành lập các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; hướng dẫn hội viên sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, chuyên canh, sản xuất tuần hoàn, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất, sản xuất an toàn, hữu cơ bền vững; xây dựng thương hiệu sản phẩm và có nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, OCOP…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, kịp thời có hiệu quả để Hội có điều kiện xây dựng, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và hoàn thành xuất sắc các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 34 đồng chí; đồng chí Nguyễn Xuân Vững tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội khóa V; đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Chủ tịch danh dự Hội NN&PTNT tỉnh.

 

02.jpg

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh, Tổng hội NN&PTNT Việt Nam và Hội Làm vườn Việt Nam.

 

Theo bacninh.gov.vn


Ý kiến của bạn