Dự án BT gần 10.000 tỷ đồng ở Thái Nguyên: Sai mà không dám nhận?

KTNT Trong văn bản gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, UBND tỉnh Thái Nguyên đã  báo cáo nhiều việc chưa đúng về Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu.

sua111tn.jpg
Ngày 23/10/2017, tỉnh Thái Nguyên mới có tờ trình xin HĐND tỉnh chuyển từ Dự án sang Đề án. Khi HĐND tỉnh Thái Nguyên chưa thông qua, chưa có quyết định chủ trương đầu tư, thì tất cả khâu, các bước, những việc làm trước đấy của UBND tỉnh  đều không đúng quy định.

Trong văn bản gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, UBND tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo không đúng sự thật khi Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu (Dự án sông Cầu) với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng khi chưa đủ điều kiện nhưng vẫn đồng ý cho khởi công thi công 2/9 dự án.

UBND tỉnh Thái Nguyên biết rất rõ, đến ngày 25/12/2016, dự án số 1 và số 5 chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa ký hợp đồng BT, chưa được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đề xuất chuyển Dự án thành Đề án, đặc biệt, các dự án này là chưa có quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh.

Vậy, tại sao tỉnh Thái Nguyên biết 2 dự án chưa đủ điều kiện để khởi công nhưng vẫn đồng ý cho chủ đầu tư là Liên doanh Tập đoàn Phúc Lộc - Cienco 8 khởi công thi công dự án? Phải chăng đây là hành vi cố tình vi phạm pháp luật, sai mà không dám nhận?

20190713_033023.jpg
2.jpg
 Ngày 25/12/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên và chủ đầu tư khởi công, thi công 2/9 dự án. Trong khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh này lại cho biết: “triển khai thi công thí điểm một đoạn của dự án thuộc đề án”.

 

Ngày 25/12/2016, tỉnh Thái Nguyên và chủ đầu tư đã khởi công, thi công 2/9 dự án nhưng UBND tỉnh này lại “đánh lận” sang thành “triển khai thi công thí điểm một đoạn của dự án thuộc đề án”.

Qua đây thấy UBND tỉnh Thái Nguyên chưa thực sự cầu thị, không thẳng thắn nhận khuyết điểm, để từ đó có hướng khắc phục.

Không dừng lại ở việc báo cáo chưa đúng sự thật, UBND tỉnh Thái Nguyên còn cố tình “qua mặt”  khi đề xuất dự án mà Liên doanh Tập đoàn Phúc Lộc - Cienco 8 lập, tỉnh Thái Nguyên biết rất rõ đây là dự án thuộc nhóm A, thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, theo quy định, trước khi phê duyệt đề xuất dự án phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhưng tỉnh này không xin mà vẫn phê duyệt?!

Để "lách luật", tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị HĐND tỉnh Thái Nguyên chuyển Dự án thành Đề án gồm 9 dự án thành phần (nhóm B). Tuy nhiên, khi HĐND tỉnh Thái Nguyên chưa đồng ý thì UBND tỉnh và chủ đầu tư đã khởi công 2/9 dự án. Kết quả là dự án phải dừng thi công gần 1 năm nay, hàng trăm tỷ đồng đang nằm phơi nắng, phơi mưa, gây lãng phí.

vlcsnap-2019-07-10-23h48m54s842.png
Ông Lê Văn Trần, người dân địa phương, ví von đúng như các cụ nói về Thái Nguyên: “thái nhưng vẫn còn nguyên” và cho rằng, câu này gần như thực tế với dự án BT gần 10.000 tỷ đồng.

Quay lại nội dung báo phản ánh: Chủ đầu tư là đơn vị lập đề xuất dự án cũng là đơn vị duy nhất dự sơ tuyển và trúng thầu một loạt 9 dự án gần 10.000 tỷ đồng. Dư luận lo ngại đã xảy ra tiêu cực. Cho rằng, chủ đầu tư đã “vẽ” ra một dự án “đồ sộ”, tổng mức đầu tư lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Mức đầu tư này nhiều nhà đầu tư khác sẽ không đủ tài chính để tham gia. Lúc này, chủ đầu tư sẽ một mình... một chợ. 

Về nội dung này, trong báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc lập hồ sơ đề xuất dự án, phê duyệt đề xuất các dự án; lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đều được thực hiện chặt chẽ về trình tự thủ tục đúng quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.  

Thực tế, xin điểm qua một số ý sau:

Thứ nhất, chưa nói đến dự án thực hiện đúng hay sai nhưng nhìn vào dự án thấy, “chủ đầu tư là đơn vị lập đề xuất dự án cũng là đơn vị duy nhất dự sơ tuyển và trúng thầu một loạt 9 dự án gần 10.000 tỷ đồng” nên nghi ngờ có tiêu cực là có cơ sở và là điều dễ hiểu.

bctt1.jpg
Văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc của UBND tỉnh Thái Nguyên, do Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc ký, có nhiều nội dung chưa đúng sự thật.

 

Thứ hai, UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc lập hồ sơ đề xuất dự án, phê duyệt đề xuất các dự án; lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đều được thực hiện chặt chẽ về trình tự thủ tục đúng quy định là không đúng sự thật. Ở đây, UBND tỉnh Thái Nguyên cố tình báo cáo Thủ tướng không đúng bản chất vấn đề.

Từ khâu phê duyệt đề xuất dự án, UBND tỉnh đã không báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định nhưng vẫn phê duyệt (phê duyệt dự án lần đầu - PV); khi HĐND tỉnh Thái Nguyên chưa thông qua chủ trương chuyển từ Dự án thành Đề án, chưa có quyết định chủ trương đầu tư nhưng UBND tỉnh Thái Nguyên đã tự ý tách từ 1 dự án thành 9 dự án thành phần, rồi tự phê duyệt đề xuất các dự án (phê duyệt đề xuất các dự án sau khi tự chuyển từ dự án sang đề án - PV); kéo theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, khởi công 2 dự án đều không đúng quy định.

Như vậy, đến ngày 23/10/2017, tỉnh Thái Nguyên mới có tờ trình xin HĐND tỉnh chuyển từ Dự án sang Đề án. Khi HĐND tỉnh Thái Nguyên chưa thông qua chủ trương chuyển từ Dự án thành Đề án, chưa có quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh, thì tất cả khâu, các bước những việc làm trước đấy của UBND tỉnh Thái Nguyên đều không đúng quy định.

Cơ sở nào UBND tỉnh Thái Nguyên cho rằng thực hiện dự án sông Cầu đúng quy định?

Với việc báo cáo chưa trung thực về Dự án sông Cầu, kính đề nghị Thủ tướng xem xét xử lý nghiêm UBND tỉnh Thái Nguyên, sở ngành và cán bộ liên quan. 

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn