Hà Tĩnh có 31 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021

KTNT Trong 2 ngày 24 – 25/9, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đánh giá, phân hạng 31 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2021.

Các địa phương có sản phẩm đưa vào đánh giá, phân hạng đợt này gồm các huyện, thị: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Sơn, Nghi Xuân, Lộc Hà, TX Kỳ Anh.
 
hh.jpg
Trong 2 ngày 24 – 25/9, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đánh giá, phân hạng 31 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2021.
 
Sản phẩm được đánh giá, phân hạng theo Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg, Quyết định số 781/QĐ-TTg và quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm của Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tại Quyết định số 173/QĐ-HĐĐGPH ngày 20/8/2021.
 
Từng thành viên Hội đồng sẽ chấm điểm độc lập thông qua phần mềm và được thực hiện công khai cả trực tiếp và trực tuyến trên các mạng xã hội đảm bảo kết quả khách quan, minh bạch.
 
cs2.jpg
Chủ cơ sở cá Mối ở thị trấn Thiên Cầm, Cẩm xuyên thuyết trình sản phẩm
 
Tại buổi đánh giá, các chủ thể có sản phẩm trình bày, giới thiệu sản phẩm trước Hội đồng. Sau đó, Hội đồng đánh giá thảo luận, chấm điểm sản phẩm theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.
 
cv66.jpg
Các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đều có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp.
 
Ông Trần Huy Oánh, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Các chủ thể sản xuất, các địa phương trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian kéo dài nhưng đã khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng.
 
Chánh Văn phòng NTM tỉnh khẳng định, việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP sẽ được hội đồng thực hiện nghiêm túc, khắt khe. Mục đích là để tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được truy xuất nguồn gốc bài bản.
 
Chánh Văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh phát huy tinh thần, trách nhiệm, công khai, khách quan, nghiêm túc để có sự đánh giá, thẩm định chính xác, đúng chất lượng và yêu cầu đề ra. Với những sản phẩm đã được xếp hạng, nếu trong quá trình sản xuất không đảm bảo chất lượng sẽ thu hồi sao.
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn