Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022  
Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019 | 15:0

72 sản phẩm tham gia chấm điểm, xếp hạng OCOP Hà Tĩnh đợt 2/2019

Từ ngày 16 – 19/12, có 72 sản phẩm của 56 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ tham gia chấm điểm, xếp hạng sản phẩm OCOP Hà Tĩnh đợt 2/2019.

Các sản phẩm gồm: Dưa lưới Nga Hải (Nghi Xuân), bánh đa nem Thuận Kỷ (TP. Hà Tĩnh), cam Thượng Lộc Trạch Mai (Can Lộc), Lạc rang tỏi ớt Trần Đức (Thạch Hà), cu đơ Hiền Võ (TX. Hồng Lĩnh), Hương trầm Đinh Gia, vòng trầm Phúc Vinh (Hương Khê), Nước mắm Bà Lý, Nước mắm Kỳ Phú, cá cơm sữa rim Đỉnh Miện (huyện Kỳ Anh), dầu lạc Tuyết Châu (Vũ Quang)…
 
nm.JPG
oc3.JPG
oc5.JPG
c6.JPG
oc4.JPG
tram.jpg
th5.JPG Đa dạng các sản phẩm OCOP tham gia chấm điểm, phân hạng đợt 2 năm 2019.

 

Trước đó, Hội đồng đánh giá đã thẩm định thực tế các sản phẩm tại cơ sở và đánh giá đủ điều kiện để đề nghị hội đồng tổ chức chấm điểm, xếp hạng sản phẩm lần 2.
 
Tại buổi đánh giá, các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã trình bày câu chuyện sản phẩm của cơ sở và trả lời các câu hỏi của thành viên hội đồng đánh giá.
 
Các sản phẩm được chấm điểm theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm, quy định tại Quyết định số 1047/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
oc.JPG
 
Việc đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP Hà Tĩnh được tổ chức chặt chẽ, khách quan, chấm điểm công tâm, minh bạch, lựa chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo đúng bộ tiêu chí ban hành.
 
Trước đó, đợt đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất diễn ra vào tháng 9/2019. Kết quả, có có 8 sản phẩm được xếp hạng công nhận 3 sao và 1 sản phẩm đạt 4 sao.
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Xi Mang
hanvet.com.vn
Top