HLV Lục Ngạn: Tham gia hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN

KTNT Năm năm qua, Hội Làm vườn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các phong trào và đạt được nhiều kết quả xuất sắc, nổi bật là việc thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

tr4t.jpg
Ban chấp hành khóa V ra mắt Đại hội.

 

Hội đã tập trung chỉ đạo, vận động hội viên, nông dân chuyển một phần diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả theo hướng đa dạng, bền vững, nâng cao chất lượng giá trị và hiệu quả nông sản. Kết quả, Lục Ngạn đã hình thành vùng trồng cây ăn quả các loại, tổng giá trị thu nhập đạt 3.399 tỷ đồng, tăng 2.264 tỷ đồng so với năm 2013. Vải thiều tiếp tục giữ vị thế cây chủ lực với 15.290ha; trong đó có 11.423ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP…

Tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đóng góp hàng ngàn ngày công khơi thông kênh mương, đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hiến hơn 463.000m2 đất để “cứng hóa” đường giao thông nông thôn. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ “cứng hóa” đường giao thông năm 2018 trong toàn huyện đạt trên 290km.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Làm vườn huyện Lục Ngạn  tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ của các đơn vị, cơ quan trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên. Mỗi cơ sở Hội xây dựng 2-3 mô hình VACR tiêu biểu. Mỗi xã xây dựng 1 chi hội điểm. Hàng năm có 70% số cơ sở Hội hoạt động vững mạnh. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ, 80% số thôn trong huyện có Chi hội Làm vườn; 100% chi hội có quỹ hoạt động với mức đóng góp bình quân 120.000 đồng/hội viên trở lên.

 

 

Quỳnh Nga

Ý kiến của bạn