Hội nghị BCH Hội Làm vườn VN lần thứ 2, khoá VII: Thông qua 4 quy chế hoạt động

KTNT Hội nghị Ban chấp hành Hội Làm vườn Việt Nam lần thứ 2, khoá VII diễn ra chiều 23/4, đã thông qua 4 quy chế hoạt động.

 Chiều ngày 23/4, diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Hội Làm vườn Việt Nam lần thứ hai, khoá VII.

 

Tại Hội nghị, ông Phan Huy Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Làm vườn Việt Nam, đã báo cáo Ban Chấp hành một số kết quả chính trong hoạt động thời gian vừa qua, một số nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Hội năm 2021.

Theo ông Thông, sau Đại hội khoá VII, Hội đã tiếp nhận bàn giao và hoàn thiện các văn kiện Đại hội báo cáo Bộ Nội vụ và trình Bộ phê duyệt Điều lệ Hội Làm vườn Việt Nam. Xây dựng dự thảo các quy chế và lấy ý kiến các uỷ viên Ban Chấp hành Hội, chuẩn bị báo cáo tổng hợp ý kiến và giải trình để trình Hội nghị Ban Chấp hành quyết định.

Công tác tổ chức, nhân sự của Hội được kiện toàn. Để tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc Hội, Thường trực Hội đã có văn bản yêu cầu 9 đơn vị trực thuộc báo cáo, đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn, các đề xuất, kiến nghị đối với Hội và rà soát, xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với Điều lệ hiện hành.

Tạp chí Kinh tế nông thôn làm tốt công tác tuyên truyền 

Trong công tác thông tin, tuyên truyền, Tạp chí Kinh tế nông thôn (cả Tạp chí in và Tạp chí điện tử) đã làm tốt việc đăng tải thông tin, hình ảnh tuyên truyền về Đại hội VII, phương hướng nội dung trọng tâm của hoạt động Hội; các giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội; các mô hình kinh tế vườn, kinh tế VAC hiệu quả cao theo hướng hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt, đảm bảo an toàn thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu… 

 Ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

 

Đặc biệt, Tạp chí Kinh tế nông thôn đã đăng tải nhiều thông tin, bài viết có chất lượng tốt về các kinh nghiệm hay và kết quả hoạt động của Hội Làm vườn các cấp trong toàn quốc.

Trang Web của Hội đã cập nhật thông tin về hoạt động của Hội Làm vườn, các cấp Hội địa phương và các bài viết của các chuyên gia mang tính chất tư vấn, phản biện và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế vườn, giới thiệu các mô hình kinh tế VAC hiệu quả, cải tạo vườn tạp, phát triển vườn đô thị.

 

Tiếp tục tập huấn về chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật

Về công tác tập huấn, xây dựng mô hình, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Hội Làm vườn Việt Nam tiếp tục phối hợp với các địa phương 6 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc triển khai Dự án cải tạo vườn tạp (2019- 2021) với nguồn vốn do Trung tâm Khuyến nông quốc gia cấp. Trong khuôn khổ Dự án, các lớp tập huấn và mô hình cải tạo vườn tạp đã được tổ chức và xây dựng tại các địa phương. Dự án đã hoàn tất việc dự thảo để phát hành cuốn sổ tay hướng dẫn cải tạo vườn tạp để cung cấp cho người làm vườn trong thời gian tới.

Thường trực Hội đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường và nâng cao hiệu quả sự phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng như với các đơn vị trực thuộc Bộ. Nhiều chuyên gia của Hội được Bộ mời đã tích cực tham gia vào các Hội đồng khoa học của Bộ, của các cục, các viện để tư vấn, đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, công nhận TBKT hoặc tư vấn, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến lĩnh vực kinh tế vườn và VAC. 

Tham dự còn có Chủ tịch danh dự, GS. TS. Ngô Thế Dân, nguyên Chủ tịch HLV khoá VI (người ngồi thứ 3, hàng đầu). 

 

Nhiều đơn vị được khen thưởng

Về công tác thi đua, khen thưởng, trong dịp tổng kết năm 2020 và nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ, nhiều Hội Làm vườn cấp tỉnh, huyện, xã đã được Ủy ban nhân dân các cấp tặng Cờ, Bằng khen, Giấy khen.

Hội Làm vườn Việt Nam đã tặng cờ cho Hội Làm vườn Thanh Hóa; tặng 25 Bằng khen cho 25 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc theo đề nghị của các Hội Làm vườn Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh; tặng 23 Kỷ niệm chương cho 23 cá nhân của Hội Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2021, chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Hội; nhân rộng mô hình vườn mẫu

Về nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động năm 2021, ông Thông cho biết, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội, thu hút nhiều hội viên, nhất là các doanh nghiệp, gia nhập Hội; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên và nông dân nhân rộng mô hình vườn mẫu, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng kết kinh nghiệm xây dựng, phát triển vườn mẫu giai đoạn 2015- 2020 và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào làm vườn mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phổ biến kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật phát triển kinh tế vườn theo hướng hàng hóa, chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường liên kết giữa người làm vườn và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu về nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, thị trường trong nước, xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, phản biện nhằm góp phần xây dựng và thực hiện các chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho người sản xuất và thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế vườn tại Việt Nam. 

Ông Phan Huy Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Làm vườn Việt Nam báo cáo  một số kết quả chính từ sau Đại hội khoá VII. 

 

Triển khai phong trào thi đua nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Làm vườn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội và hưởng ứng các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương phát động…

Tiếp nối chương trình Hội nghị, ông Phạm Đồng Quảng, Tổng Thư ký Hội Làm vườn Việt Nam đã trình bày với Ban Chấp hành về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp các dự thảo quy chế làm việc của Hội Làm vườn Việt Nam khoá VII. Nhiều đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện các quy chế.

Ban Chấp hành Hội Làm vườn Việt Nam khoá VII, thống nhất, biểu quyết thông qua một số nội dung gồm: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Làm vườn Việt Nam khoá VII; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội Làm vườn Việt Nam khoá VII; Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Hội Làm vườn Việt Nam khoá VII; Quy chế thi đua, khen thưởng. Đông thời thống nhất bổ sung thêm Uỷ ban Ban Thường vụ cho các đơn vị phía Nam của Hội. 

 Hội nghị đã thông qua 4 quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Làm vườn Việt Nam khoá VII.

 

Tại Hội nghị, ông Phan Huy Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Làm vườn Việt Nam phát động thi đua, khen thưởng năm 2021 của Hội Làm vườn Việt Nam. Theo đó, nội dung thi đua gồm: thi đua giữa Hội Làm vườn Việt Nam với các đơn vị thành viên của UBTƯMTTQVN và thi đua giữa các tổ chức, hội viên trong Hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, lập thành tích chào mừng 35 năm ngày thành lập Hội. Thời gian đánh giá hoạt động thi đua từ 1/1/2021 đến 30/11/2021.

Kết thúc Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Làm vườn Việt Nam khoá VII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn