Lần thứ 2, Bộ Tài chính đề nghị Tuyên Quang làm rõ vụ cho thuê đất xây dựng cây xăng

KTNT Bộ Tài chính lần 2 đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang rà soát đầy đủ các quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước khi cho thuê đất xây dựng cây xăng. Dấu hiệu sai phạm dần lộ rõ.

20191105_114249.jpg
Tỉnh Tuyên Quang cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang thuê 5.000m2 đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu (tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh, Chiêm Hóa) mà không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Liên quan tới việc tỉnh Tuyên Quang cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang thuê 5.000m2 đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu mà không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, ngày 4/9/2020, Bộ Tài chính có Văn bản số 10676/BTC-QLCS gửi UBND tỉnh Tuyên Quang thông tin phản ánh của Báo Kinh tê nông thôn (nay là Tạp chí Kinh tế nông thôn).

Tuyên Quang cho Cty Xăng dầu Tuyên Quang thuê đất có đúng quy định?


Trước đó, ngày 11/5/2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà ký Văn bản số 5582/BTC-QLCS (lần 1) gửi UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị làm rõ thông tin phản ánh của Báo Kinh tế nông thôn. Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh Tuyên Quang có Công văn số 1553/UBND-TNMT gửi Bộ Tài chính về thông tin phản ánh của Báo.

Ngày 4/9/2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà tiếp tục ký văn bản số 10676/BTC-QLCS (lần 2) gửi UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị làm rõ một số nội dung Kinh tế nông thôn phản ánh.

6.jpg
Ý kiến của Sở Tài chính Tuyên Quang cho rằng, phải qua hình thức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định. Nhưng UBND tỉnh Tuyên Quang "bỏ ngoài tai"?!
 

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1, điểm a, khoản 1, Điều 2, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi, đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định này. Nghị định số  167/2017/NĐ-CP không quy định đối với các cơ sở mà trên đất không có tài sản thì không phải sắp xếp lại.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 6, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (trừ nhà, đất  thuộc thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý của Thủ tướng Chính phủ) do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý.

UBND tỉnh Tuyên Quang “qua mặt” HĐND, "đẻ" dự án?

Theo quy định tại điểm e ,khoản 1, Điều 9, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, đối với các cơ sở nhà, đất mà đơn vị tự nguyện trả lại đất thì thuộc trường hợp thu hồi. UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đối với nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý.

Việc xử lý nhà, đất sau khi có quyết định thu hồi của cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, tải sản công bị thu hồi được xử lý theo các hình thức: (i) Giao cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng theo quy định; (ii) Điều chuyển; (iii) Bán, thanh lý; (iv) Tiêu huỷ; (v) Hình thức xử lý khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

e78335c5451ebf40e60f.jpg

 Công văn Bộ Tài Chính gửi UBND tỉnh Tuyên Quang.

 

 Sở Tài chính tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận tài sản thu hồi theo quyết định của UBND cấp tỉnh, lập phương án xử lý, khai thác tài sản thu hồi trình UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát đầy đủ các quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước và trả lời để Kinh tê nông thôn được biết.

Vụ cho Cty Xăng dầu Tuyên Quang thuê đất: Sở TN&MT bao biện?

Như vậy, sự việc đã dần rõ ràng, đất giao cho Trạm Khuyến nông Chiêm Hóa (nay là Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp), khi Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp không còn nhu cầu sử dụng, UBND tỉnh Tuyên Quang ra quyết định thu hồi lại.

Sau thu hồi sẽ được áp dụng theo Điều 19, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (theo văn bản của Bộ Tài chính - PV). Sau khi thu hồi được xử lý theo các hình thức, trong đó có việc “Bán, thanh lý”.

20200922_201200.jpg
 Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát đầy đủ các quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước và trả lời để Kinh tê nông thôn được biết.

 

Thay vì bán, thanh lý thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì UBND tỉnh Tuyên Quang lại cho thuê.

Trong văn bản gửi UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở Tài chính Tuyên Quang cho rằng, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trụ sở cơ quan của Trạm Khuyến nông Chiêm Hóa phải qua hình thức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định.

Đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang làm rõ trách nhiệm của Sở TN&MT

Để tránh gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước, đề nghị ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các các đơn vị chức năng rà soát lại việc cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV thuê 5.000m2 để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu; làm rõ trách nhiệm của Sở TN&MT trong việc tham mưu; đồng thời phản hồi Kinh tế nông thôn theo quy định.

Hy vọng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn sẽ chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc.

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn