UBND tỉnh Tuyên Quang “qua mặt” HĐND, "đẻ" dự án?

KTNT Không nằm trong Nghị quyết về danh mục công trình, dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của HĐND tỉnh Tuyên Quang năm 2019 nhưng UBND tỉnh này tự "đẻ" ra Dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm (xã Phúc Thịnh).

20200103_001756.jpg

 20200103_001840.jpg

 20200103_001916.jpgNgày 22/3/2019, ông Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ký ban hành Quyết định 88/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Chiêm Hóa đã “đẻ” ra Dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã Phúc Thịnh (thôn Phúc Tâm), với diện tích 0,60ha. 

 

Cụ thể, ngày 6/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) không nằm trong Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 22/3/2019, ông Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ký ban hành Quyết định 88/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Chiêm Hóa.

Bất ngờ, trong Quyết định 88 lại “đẻ” ra dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã Phúc Thịnh (thôn Phúc Tâm), với diện tích 0,60 ha.

Dựa vào Quyết định 88, ngày 18/6/2019, Sở TN&MT có tờ trình, trình UBND tỉnh Tuyên Quang thu hồi, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa).

Ngày 23/9/2019, dựa vào Quyết định 88/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Chiêm Hóa và tờ trình của Sở TN&MT, ông Trần Ngọc Thực, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ký Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa).

Như vậy, trong Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang không hề có Dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa). 

20200103_012238.jpg

 20200103_012252.jpgSau khi "đẻ" dự án, ông Trần Ngọc Thực, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ký Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa).

 

Tuy nhiên, UBND tỉnh Tuyên Quang, trực tiếp là ông Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, khi ban hành Quyết định 88/QĐ-UBND, lại “đẻ” thêm dự án.

Tiếp theo đó, ông Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa).

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm rõ việc UBND tỉnh “qua mặt” tự ý "đẻ" Dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm.

Để làm rõ các nội dung trên, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã đặt lịch làm việc với HĐND tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, HĐND tỉnh Tuyên Quang lại “đẩy” cho Sở TN&MT làm việc với Báo. Đến nay, đã gần 2 tháng trôi qua, phóng viên vẫn chưa thể làm việc hay nhận được phản hồi từ Hội đồng nhân dân tỉnh và Sở NT&MT Tuyên Quang.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn