Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2016 | 12:9

Pác Nặm: Cải tạo 170ha vườn sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao

Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) đã vận động người dân cải tạo vườn tạp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao.

Từ năm 2012 đến nay, toàn  huyện cải tạo được 170ha vườn tạp, với  gần 1.000 hộ  tham gia, điển hình như các xã: Xuân La, Nghiên Loan, Giáo Hiệu... Sau khi cải tạo, người dân đưa các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: Cam, quýt, mận, hồng không hạt... vào trồng.

Giúp người dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, Pác Nặm đã mở các lớp tập huấn trồng và chăm sóc cây phù hợp với điều kiện sinh thái tại địa phương; tổ chức cho nông dân tham quan học tập một số mô hình về phát triển kinh tế vườn ở các địa phương khác. 

Ngọc Doanh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Tan A Dai Thanh
hanvet.com.vn
Top