Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm

KTNT Trong thời hạn 60 ngày, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức BHTG có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG.

Xin hỏi, khi nào thì Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm? Thời hạn trả tiền bảo hiểm và địa điểm trả tiền bảo hiểm được quy định thế nào?

Nguyễn Thanh Xuân (Thái Thụy, Thái Bình)

pvcombank-gui-tien.JPG
Ảnh minh họa. Nguồn: PVcombank

 

Điều 22 Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) quy định: “Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia BHTG mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền”.

Điều 23 Luật BHTG quy định: “Trong thời hạn 60 ngày, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức BHTG có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG.”

Theo Điều 26 Luật BHTG, địa điểm chi trả BHTG được BHTGVN xác định theo nguyên tắc thuận tiện, an toàn cho người được BHTG và BHTGVN phải thông báo công khai về địa điểm, thời gian, phương thức trả tiền bảo hiểm trên ba số liên tiếp của một tờ báo trung ương, một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sở chính, các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và trên một báo điện tử của Việt Nam; niêm yết danh sách người được trả tiền bảo hiểm tại địa điểm đã thông báo.

 

 

 

BHTGVN

Ý kiến của bạn