TP. Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

KTNT Ngày 11/11, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định công nhận thành phố Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Trong Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo TP. Bắc Giang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.

 

 

Sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng NTM, TP. Bắc Giang huy động được hơn 750 tỷ đồng để thực hiện Chương trình. Đến hết năm 2017, 6/6 xã của thành phố được công nhận đạt chuẩn NTM, thành phố không nợ đọng trong xây dựng NTM.

Từ năm 2011 đến nay, các xã đã đầu tư cứng hóa làm mới và mở rộng 268,9 km đường giao thông nông thôn, tăng 89,121 km so với năm 2011. Cơ sở vật chất văn hóa, y tế, trường học… từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống Nhân dân.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 tại 6 xã đạt 48,5 triệu đồng/người, gấp 2,5 lần so với năm 2011. Ước thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 51,5 triệu đồng/người. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 tại 6 xã còn 0,77%, giảm 3,23% so với năm 2011. Như vậy, TP. Bắc Giang là địa phương thư 5 của Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng các tiêu chí NTM và được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn