TT - Huế: Nông dân là nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

KTNT Các cấp Hội Nông dân cần tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nông dân nhận thức rõ vai trò là chủ thể, là nòng cốt của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, trong Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2016 – 2020 do Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức vào ngày 02/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các cấp Hội Nông dân đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền vận động của Hội nhằm tiếp tục phát huy vai trò của nông dân trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

 

Nhiều tập thể, cá nhân đã được tuyên dương tại Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2016 - 2020.
Nhiều tập thể, cá nhân đã được tuyên dương tại Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2016 - 2020.

 

Cụ thể, ông Phương đề nghị, các cấp Hội Nông dân cần tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, làm cho mỗi hội viên, nông dân nhận thức sâu sắc rằng, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của toàn dân, trong đó nông dân là chủ thể, là nòng cốt. Từ đó, huy động sự tự giác, hăng hái thực hiện của nông dân; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, của nhân dân cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị, tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên làm giàu, đoàn kết giúp nhau làm giàu của đông đảo hội viên, nông dân.

Ông Phương cũng yêu cầu, đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân; tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể; tích cực phối hợp thực hiện các chương trình đề án phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn; giúp nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn.

Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng các việc làm phù hợp với các cấp Hội, với địa phương nhằm quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội và Nghị quyết 54 - NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh.

Giai đoạn 2016 - 2020, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 297.677 lượt hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 60,44% tổng số hộ nông dân trong tỉnh; đã bình chọn được hơn 179.924 lượt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Trong đó, có 140.715 lượt hộ đạt tiêu chí cấp cơ sở, có 35.336 lượt hộ đạt tiêu chí cấp huyện, có 3.509 lượt hộ đạt tiêu chí cấp tỉnh và có 364 lượt hộ đạt tiêu chí cấp Trung ương. Chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, thu hút hàng chục lao động. Toàn tỉnh đã có 60/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có huyện Quảng Điền đạt huyện nông thôn mới.

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn