TT - Huế: Thêm 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Cụ thể, vào ngày 8/4, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có Quyết định 739/QĐ-UBND công nhận xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông đạt chuẩn NTM năm 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Như vậy, đến nay toàn Huyện Nam Đông đã có 8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm các xã: Hương Giang, Hương Hòa, Hương Phú, Hương Lộc, Hương Sơn, Thượng Quảng, Thượng Lộ và Thượng Nhật.

 

Chương trình xây dựng NTM đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ và lan rộng khắp nơi.
Chương trình xây dựng NTM đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ và lan rộng khắp nơi.

 

Trong những năm qua, Chương trình xây dựng NTM tại huyện Nam Đông đã đạt được những kết quả tích cực; bộ mặt nông thôn được khang trang hơn; xanh, sạch, đẹp hơn; kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển; nhiều mô hình phát triển sản xuất, lập vườn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho nhân dân; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện; đặc biệt, xây dựng NTM đã được đông đảo người dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ và lan rộng khắp nơi.

Năm 2021, huyện Nam Đông tiếp tục củng cố, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn của bộ tiêu chí NTM, tập trung thực hiện tiêu chí sản xuất; xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

 

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn