TT - Huế: Tổng kết 10 năm XD NTM, 44 cá nhân, tập thể được khen thưởng

KTNT UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong dịp này, 19 tập thể và 25 cá nhân điển hình được khen thưởng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Mặt trận tham gia xây dựng NTM.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Mặt trận tham gia xây dựng NTM.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Chương trình xây dựng NTM của toàn tỉnh, trong đó có vai trò quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần làm tốt tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về quan điểm, cách làm, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM; coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ và tập huấn kiến thức xây dựng NTM cho đội ngũ các cấp đi đôi phân công thực hiện cho các thành viên trong hệ thống chính trị phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Cùng với đó, để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả Chương trình xây dựng NTM đối với các địa phương còn lại, đồng thời duy trì bền vững và nâng cao chất lượng đối với các địa phương đã đạt chuẩn NTM, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã đưa ra những yêu cầu trong giai đoạn tới đối với Mặt trận và đoàn thể các cấp.

Được biết, 10 năm qua (giai đoạn 2010 - 2020), Mặt trận các cấp đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng NTM, qua đó đã góp phần, đẩy nhanh tiến trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM tại các địa phương nằm trong chương trình và đã có 56/97 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Theo Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, công tác xây dựng NTM đã có sức lan toả sâu rộng và ngày càng được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ý thức tự giác, tự phòng, tự quản của người dân được nâng cao, nhiều mô hình được xây dựng và xuất hiện các tấm gương điển hình trong tập thể, cá nhận trên những lĩnh vực khác nhau. Nhiều mô hình ở cộng đồng dân cư được xây dựng và xuất hiện ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội... 

Đặc biệt, việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động đã gắn kết với các cuộc vận động, phong trào, nhiệm vụ khác; góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, gắn kết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 19 tập thể và 25 cá nhân điển hình có những đóng góp tích cực xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn