Vì sao phải thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam?

KTNT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD.

Xin hỏi trước khi thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tại Việt Nam đã có chính sách bảo hiểm tiền gửi chưa? Vì sao phải thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam?

Nguyễn Xuân Trường (Tiên Lữ, Hưng Yên)

tien-gt.gif
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Tại Việt Nam, hoạt động bảo hiểm tiền gửi công khai đã được khởi đầu bằng Quyết định 101/TCQĐ-BH ngày 1/2/1994 của Bộ Tài chính. Theo Quyết định này, Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam lúc đó là Bảo Việt có trách nhiệm bảo hiểm đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các Qũy tín dụng nhân dân. Tuy nhiên, hoạt động bảo hiểm tiền gửi do Bảo Việt thực hiện trong giai đoạn này phát triển chậm và bộc lộ nhiều hạn chế, không đảm bảo các yếu tố quyết định thành công đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Hơn nữa, cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ ở khu vực từ đầu năm 1997 cùng với tốc độ mở cửa và hội nhập trong khu vực và trên thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải gây dựng và củng cố lòng tin của công chúng vào hoạt động ngân hàng. Về mặt pháp lý, Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 quy định tổ chức tín dụng có trách nhiệm tham gia tổ chức bảo toàn hoặc bảo hiểm tiền gửi. Từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thành lập tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Trong bối cảnh đó, tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với tên giao dịch quốc tế là  Deposit Insurance of Vietnam (DIV) đã được thành lập theo Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg, ngày 09/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ và đi vào hoạt động từ ngày 07/7/2000. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

 

BHTGVN

Ý kiến của bạn